Glad for ekstra penger til utstyr og helikoptre

Sigve Bolstad #08
Politidistriktene fikk i dag 100 millioner kroner ekstra i revidert statsbudsjett. I tillegg er det satt av 18,5 millioner til kjøp av nye politihelikoptre.

– Vi gleder oss over at det kommer mer penger til norsk politi. Det er særlig viktig at distriktene styrkes. På grunn av store etterslep er behovet stort, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

De 100 millionene skal gå direkte ut til politidistriktene. Pengene skal brukes til utstyr. Alle politidistrikt skal kjøpe inn nye uniformsjakker, bilparken skal oppgraderes og oppdatert IT-verktøy skal på plass.

– Dessverre er etterslepene i politiet så store at 100 millioner ekstra til distriktene ikke vil redde situasjonen, men det betyr et steg i riktig retning. Det vil blant annet sikre at politiet over hele Norge får samme uniform. Alle distriktene har ikke sett seg råd til å kjøpe inn den nye uniformsjakken til sine politibetjenter. Dette er et godt eksempel på hvor trange budsjettene i distriktene er, sier Bolstad.

Fornøyd med tre nye helikoptre

Forbundslederen er derimot veldig fornøyd med den styrkingen av beredskapen som Regjeringen legger opp til ved å styrke helikopterberedskapen.

– Dagens to helikoptre er gamle og det har vært påpekt at de stadig må repareres og dermed står mye på bakken. Politiets Fellesforbund er derfor veldig glad for at helikopterberedskapen økes fordi det skal kjøpes nye helikoptre, fordi politiet skal få ett helikopter mer enn det har i dag og fordi helikoptrene får transportkapasitet, noe dagens helikopter ikke har, sier Bolstad.

De nye helikoptrene skal være på plass i løpet av 2019.

Forventer at jobbløfte innfris

Bolstad påpeker også at Politiets Fellesforbund forventer at de nyutdannede politifolkene som fortsatt ikke har fått jobb i politiet får det.

– Justisminister Amundsen har tidligere i år sagt at alle nyutdannede, som gikk ut fra Politihøgskolen i 2016, skal ha fått jobb i politiet innen 1. juni i år. Han har også lovet at studentene som går ut nå i juni skal ha jobb i løpet av 2017. Vi har forventninger til at disse løftene oppfylles, understreker forbundsleder Bolstd.

Reformen koster

Forbundsleder Bolstad minner om at norsk politi går inn i historiens største reform, samtidig som det forventes tjenester som minst ligger på dagens nivå.

– Det er tøft, på alle nivå og for alle ansatte. Jeg får mange tilbakemeldinger om at hele organisasjonen merker «trøkket». Derfor har vi vært tydelige på at dersom forventningene skal innfris, kommer det til å koste. Det må komme på plass personalpolitiske tiltak overfor de ansatte i politiet som tross alt skal løse samfunnsoppdraget, sier Bolstad.