Har fått 100 millioner kroner til styrking av politidistriktene

Har Fatt 100 Millioner Kroner Til Styrking Av Politidistriktene

– Budsjettforhandlingene vi har vært gjennom viser vilje til å finne gode løsninger i fellesskap, og vi er glade for å ha fått gjort endringer og omfordelinger i budsjettet sammen med Politidirektoratet, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Denne uken gjennomførte Politiets Fellesforbund andre runde med budsjettdrøftinger sammen med Politidirektoratet.

I første drøftingsmøte ba Politiets Fellesforbund om omdisponering av 50 millioner kroner ut til politidistriktene uten noen øremerking eller bindinger. Sammen med Politidirektoratet ble man i andre runde enige om at den summen skulle økes.

– 100 millioner, som tidligere var underlagt sentrale budsjettposter, har blitt flyttet ut til politidistriktene slik at de pengene kan benyttes slik distriktene selv finner det hensiktsmessig, sier Bolstad.

Vil styrke politidistriktenes driftsrammer og gi en større økonomisk fleksibilitet

Hvordan midlene skal disponeres vil være en naturlig del av de lokale drøftingene om hva som skal settes av til lønn, investeringer eller ansettelser av nyutdannede politi fra Politihøgskolen.

– Politiet er i en kritisk fase i reformgjennomføringen, og i år må vi satse på å styrke driften for å bedre resultatene ute i politidistriktene. Derfor har jeg lyttet til innspill fra både politiledere og Politiets Fellesforbund og prioritert distriktene både ved å skjerme dem for enkelte budsjettkutt, og nå i siste runde omprioritert ytterligere 100 millioner kroner til fordeling blant distriktene, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad til Poliet.no.

Oppfordrer til mer reelt samarbeid

Politiets Fellesforbund er fornøyd med at hvordan denne runden med budsjettdrøftinger har blitt gjennomført, og mener nøkkelen til hvordan få nærpolitireformen på rett kurs igjen ligger i et tettere og bedre samarbeid med Politidirektoratet.

– Det er positive signaler her som vi skal glede oss over, selv om det ikke betyr at alt er løst. Men dette viser vilje til å finne løsninger i fellesskap, og vil vi rose Politidirektoratet for, sier Bolstad.