Høyre lover bemanningsvekst i distriktene

Politiet møter publikum, ved patruljebil

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener Høyre sine løfter om flere politifolk på gatene er en selvfølge dersom intensjonen med politireformen skal innfris.

På sin valgkampturne i forrige uke la statsminister Erna Solberg frem tre nye løfter for politiet. Høyre vil ha dobbel bemanningsvekst i politidistriktene enn i sentrale fellesenheter og stabsfunksjonene, innsatsen for å ta overgriperne på nett skal styrkes og i tillegg lover de et utstyrsløft for politiet.

– Ingenting gleder meg mer enn at det satses på politiet. Men dette blir presentert som en gladsak, og det er det for så vidt, men samtidig var jo dette hele intensjonen med politireformen. Noe annet hadde vært løftebrudd. Reformen skulle føre til at politiet skulle komme tettere på befolkningen der folk bor, være synlig og tilstede, og drive aktivt med forebygging. Som følge av sentralisering og stramme budsjetter i politidistriktene har det motsatte skjedd, sier Bolstad.

Reformen har styrket flere områder

Han påpeker samtidig at selv om reformen har gitt betydelige utfordringer når det gjelder den lokale tilstedeværelsen, så er det flere områder som har blitt bedre.

– Politiet har blitt mye mer profesjonalisert og man har bygget opp sterke og spesialiserte fagmiljøer. Det var også helt riktig og helt klart nødvendig å styrke den spisse beredskapen. Vi har fått tre nye politihelikoptre, nytt beredskapssenter og godt trente mannskaper. Men det har ikke vært samsvar mellom ambisjonsnivået i politireformen og ressursene politiet har blitt tildelt selv om politiets budsjetter har blitt styrket de siste årene. Det har dessverre gått ut over hverdagsberedskapen, sier forbundslederen.

Spørsmål om ressurser

Sigve Bolstad mener også det er helt på sin plass å styrke innsatsen mot overgripere og ikke minst sørge for et utstyrsløft til politiet.

– Og når alt kommer til alt, så handler det til slutt om ressurser. Når noe prioriteres opp, så må noe annet prioriteres ned. Hvis det ikke følger med friske midler til disse valgløftene da, avslutter Bolstad.