Kriminalpolitisk handlingsprogram overlevert

Sigve Bolstad Og Jonas Gahr Store

Politiets Fellesforbund har vedtatt nytt kriminalpolitisk handlingsprogram frem til 2019. I dag ble det overlevert til både til statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre i Arendal.

– Det er et viktig dokument hvor vi kommer med svært tydelige krav til politikerne, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Forbundet deltar i disse dager på Arendalsuka og handlingsprogrammet vil bli delt ut til samtlige partier.

– Vi er en sentral premissleverandør for regjeringen og de ulike partienes kriminalpolitikk. Politiets Fellesforbund setter dagsorden og engasjerer seg til en hver tid i samfunnsmessige saker av særlig betydning, sier Bolstad.

Det må satses!

Han påpeker at det kreves stor politisk vilje til å satse på politiet og tildele tilstrekkelige rammevilkår.

– Slik ressurssituasjonen er i dag er det dessverre ikke alltid at politiet lykkes med sitt samfunnsoppdrag, sier forbundslederen.

Politiets Fellesforbund krever i sitt ferske handlingsprogram et lokalt forankret politi, økt satsing på forebygging, økt kvalitet og kompetanse i etterforskning, å sikre motstandsdyktige samfunn, generell bevæpning, økt handlingsrom og styrket bemanning.