Politiets Fellesforbund deltok i dag på høring i Stortingets justiskomité angående forslag til statsbudsjett 2018.

La frem budsjettforslag til Stortinget

Sigve Bolstad #07 (Landsmøte 2017)

Politiets Fellesforbund deltok i dag på høring i Stortingets justiskomité angående forslag til statsbudsjett 2018.

Det var forbundsleder Sigve Bolstad og forbundssekretær Paal Chistian Balchen som stilte på høringen fra Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbunds hovedprioriteringer når det gjelder budsjettet for 2018 er økt bemanning og økt fokus på etterforskning.

Økt bemanning og satsing på etterforskning

Hovedpunktene som ble presentert under høringer var:

1. Bemanningen i politiet øker slik at etaten blir i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag. Politistudentene som uteksamineres i 2018 må sikres jobb. Politiets kapasitet til lokal beredskap må styrkes.

2. Den negative utviklingen i etterforskningsarbeidet har eskalert og det må settes inn tiltak for å forbedre rekruttering, øke kompetansen og styrke rammebetingelsene. Det må legges til rette for at politiet har reelle muligheter til økt kompetanse og bedre kvalitet i etterforskningen.

Fortsetter budsjettarbeidet

Politiets Fellesforbund frykter at det budsjettforslaget som nå foreligger innebærer en nedbemanning av politiet, og at satsingen på den spisse nasjonale beredskapen går på bekostning av hverdagsberedskapen ute i distriktene.

Politiets Fellesforbund har siden budsjettforslaget ble lagt frem 12. oktober hatt møter med justisfraksjonene til flere av stortingspartiene, og vil fortsette dette arbeidet fremover.

Justiskomiteen skal avgi sin innstilling innen 6. desember.

For mer informasjon se Politiets Fellesforbunds skriftlige høringsnotat.