Målet er bedre løsninger

Saerorgansutredningen 2017 Malet Er Bedre Losninger

Utvalget som har utredet hvordan særorganene og deres oppgaver skal organiseres i fremtiden, overleverte torsdag ettermiddag sin rapport til justisminister Per-Willy Amundsen.

Utvalget foreslår å legge ned Utrykningspolitiet (UP) og Politiets Utlendingsenhet (PU) og overføre personer og oppgaver til politidistrikter

Videre foreslår de at Kripos og Økokrim slås sammen, og at en egen enhet for bekjempelse av IKT-kriminalitet kobles på disse enhetene. I sum utgjør disse tre en egen enhet for etterforskningsbistand. Miljøkriminalitet tas ut av Økokrim og flyttes til Trøndelag.

De nasjonale beredskapsressursene etableres som egen enhet for nasjonal beredskap. Denne plasseres på Taraldrud som en del av det nye beredskapssenteret som skal være ferdig i 2020.

– Særorganene gjør en særs viktig jobb i dag og har viktig spisskompetanse. Disse forslagene til endringer må kunne begrunnes med at alternativet gir bedre oppgaveløsning og bedre kvalitet på tjenester enn i dag, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund i en kommentar.

Kritisk til tidspunktet for utredningen

– Politiets Fellesforbund synes Særorgansutredningen kommer alt for tidlig med tanke på at norsk politi nå går igjennom den mest omfattende reformen i historien. Vi vet at de nye politidistriktene ikke har satt seg, og dermed at de ikke har hatt tilstrekkelig tid til å komme med sin bestilling av hvilken støtte de trenger av særorganene fremover, sier Bolstad.

Utvalget foreslår store strukturelle endringer i rapporten sin, og forbundet skal bruke tid på å sette seg inn i dem og vurdere hvordan effekten av dem blir. Det er viktig å ta med seg erfaringene fra nærpolitireformen i distriktene, som har vist at det er nødvendig med stor grad av medbestemmelse og tilstrekkelig finansiering for å kunne gjennomføre endringer av denne størrelsen.

– Vi understreker at det nå er viktig med gode prosesser fremover der de ansatte er involvert og blir hørt hele veien, og Politiets Fellesforbund vil formidle våre synspunkter i høringsrunden og ellers der vi har mulighet til å påvirke i tiden fremover, helt til særorganenes fremtid er bestemt, avslutter Bolstad.

Sigve Bolstad #11