Målstyring i politiet - En invitasjon til juks?

52807 D6 C B2 E6 474 E 98 E0 1 D2185 Fcc6 D0

I anledning bokutgivelsen «Målstyring i politiet», var det frokostmøte i dag hos Cappelen Damm med forfatter Christin Thea Wathne.

Christin Thea Wathne leverte i 2015 sin ph.d om målstyring i politiet. Politiets Fellesforbund var blant annet med å støttet hennes forskningsarbeid.

I tillegg til Wathne deltok også professor i kriminologi, Liv Finstad, og spesialrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ingelin Christine Killengreen, for å dele sine refleksjoner om både målstyring og boken.

Leter etter det perfekte verktøy

I sitt innledende foredrag presenterte Wathne noen av sine funn, og påpekte at mål og resultatstyring er et av de viktigste verktøyene i New Public Management-reformene i Norge. Hun stilte og spørsmål om hvorvidt dette virker i Politi- og lensmannsetaten.

En av dagens konklusjoner er at man fortsatt leter etter det perfekte instrumentet for hvordan politiet skal måles.

Hun snakket også om hvilke alternativer som finnes til målstyring og at sammenligning av politidistrikter er ødeleggende for målstyringen. Det må brukes som et verktøy, og man må unngå å bruke tallfesting som rapportering.

Noen av funnene:

  • 75 % av alle ansatte opplevde at fokuset var på økonomi framfor fag.
  • 68 % av ansatte uten personalansvar mener at mål og resultatstyring ikke måler alt det politiet gjør.
  • Over 90 % ble motivert til å bli politi fordi man vil gjøre en forskjell for enkeltmennesker, men 3 av 4 må avvise publikum flere ganger daglig.
  • 2 av 10 pynter på tall, primært fordi de målbare oppgavene gir mindre mening.