Ny tjenestestruktur endelig bestemt

Ny Tjenestestruktur Endelig Bestemt
Justis- og beredskapsdepartementet har behandlet klager fra kommunene på nedleggelser av tjenestesteder i politireformen. Hemnes kommune i Nordland, Stranda kommune i Møre og Romsdal og Aurland i Vest politidistrikt får likevel beholde sitt tjenestested.
– Det viktige for Politiets Fellesforbund er at det er faglige begrunnelser, avstand og responstid, som har vært avgjørende for den endelige tjenestested-strukturen som er valgt, sier forbundsleder Sigve Bolstad. Det var opprinnelig Politidirektoratet som fastsatte den nye strukturen i politi-Norge og bestemte hvor de ulike tjenestestedene i distriktene skulle plasseres. Kommunene kunne klage til direktoratet, som tok en av klagene til følge og endret sin avgjørelse. De resterende 71 klagene ble sendt videre til Justis- og beredskapsdepartementet, som nå altså har behandlet dem. – Vi er opptatt av at resultatet av reformen skal bli et lokalt forankret politi som er i tett kontakt med publikum og som løser saker i samarbeid med dem. Det er visjonen for hele politireformen som alle er enige om. Strukturen må bygges opp slik at denne visjonen kan oppfylles, sier Bolstad.