Universitetet i Bergen:

Oppfølgingsundersøkelse om nærpolitireformen

Bergen Vm

Foto: Torkjell Trædal

Forskere ved Universitetet i Bergen gjennomfører nå en uavhengig undersøkelse blant ansatte og ledere i norsk politi, for å kunne evaluere nærpolitireformen. Politiets Fellesforbund oppfordrer medlemmene til å svare.

Universitetet i Bergen skal nå gjenta en undersøkelse som ble gjort i 2016, med de samme som besvarte den sist, og svarene i oppfølgingsundersøkelsen vil være svært viktige for å kunne evaluere nærpolitireformen.

Bakgrunnen for prosjektet er ferdigstillelsen av nærpolitireformen. Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å framskaffe aktuell kunnskap om hva politiledere og -ansatte mener om reformen i dag. Sammenholdt med undersøkelsen fra 2016 vil den så kunne gi grunnlag for å si noe om det er systematiske forskjeller i oppfatninger og erfaringer med reformen mellom ulike arbeidssteder, stillingsnivåer, aldersgrupper osv.

Uavhengig undersøkelse

Politiets Fellesforbund har ikke noe med undersøkelsen å gjøre utover at vi oppfordrer til å svare. Forskerteamet har ingen bindinger til verken Politidirektoratet (POD) eller noen av fagforeningene i politiet.

Undersøkelsen sendes ut på e-post med mer informasjon fra forskerne som står bak den. Her finner du også relevant kontaktinformasjon om du har spørsmål knyttet til undersøkelsen.