Politimesterne fratas mulighet til å ansette

Sigve Bolstad #08

Politijuristene fremmet i september en henvendelse overfor Politidirektoratet og distriktene, vedrørende kvalifikasjonskrav og kodebruk knyttet til lederstillinger på nivå 3 og 4. De sendte også innsigelser til Sivilombudsmannen og Statens pensjonskasse der de problematiserer bruk av politikoder med særaldersgrense. Som følge av dette har Politidirektoratet stanset videre gjennomføring av ansettelser i slike lederstillinger i politidistriktene.

Gjør en vanskelig tid verre

– Politilederne står i en vanskelig tid, og dette gjør situasjonen enda verre for de. I tillegg svekker dette politiets beredskap fordi man stopper viktige ansettelsesprosesser i en allerede sårbar tid i politiet, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Beslutningen får følger for enkeltledere og medarbeidere

Politiets Fellesforbund beklager at arbeidsgiver på bakgrunn av henvendelse fra Politijuristene har besluttet å stanse pågående ansettelsesprosesser i politidistriktene. På denne måten fratas politimestrene sitt lokale handlingsrom som er nødvendig for å ressurssette ny organisasjon med rett kompetanse. Samtidig får beslutningen store følger for enkeltledere og medarbeidere. Beslutningen er gjort uten involvering av Politiets Fellesforbund.