Reguleringsplan for beredskapssenteret sendt ut på høring

Reguleringsplan For Beredskapssenteret Sendt Ut Pa Horing

Regjeringen har lagt ut forslag til reguleringsplan av politiets beredskapssenter på høring. Høringsfrist er satt til 22. juni.

– Det er flott at vi nå tar et steg videre i planarbeidet rundt et nytt beredskapssenter. Dette har vært etterlengtet lenge, og det er viktig at vi får på plass både beredskapssenter og bedre helikopterkapasitet så raskt som mulig, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Tre helikoptre

Til NRK sier justisminister Per-Willy Amundsen at det nye beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo, skal være klart til bruk i løpet av 2020.

Senteret vil blant annet bestå av en treningslandsby, kalt SIBO, der politiet kan øve på skarpe situasjoner inne- og utendørs. Det er også planlagt skytebane innendørs og en helikopterhangar som kan romme tre politihelikoptre.

– Det blir tre helikoptre som kan være klare på 15 minutter, som man kan sende ut til ulike deler av landet dersom det er behov for det, forteller Amundsen til NRK.

Må finansieres ordentlig

– Dette høres veldig bra ut. Og nå er det viktig at det budsjetteres med nok penger til å bygge, drifte og kjøpe nødvendig utstyr til dette beredskapssenteret. Det kan ikke være sånn at midlene skal tas av politiets allerede pressede økonomi. Etterslepet er stort både på IKT, materiell og utstyr, og ikke minst distriktenes driftsbudsjetter, så her må det friske midler til, så dette ikke bare blir et luftslott, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund skal skrive høringssvar til reguleringsplanen.