– Tar ikke distriktene på alvor

Lene Vagslid Lm 2017

– Regjeringens forslag til statsbudsjett tar ikke politidistriktenes situasjon på alvor, uttalte Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen, da hun gjestet Politiets Fellesforbund sitt landsmøte i formiddag.

Hun påpekte at det er et behov for å styrke politidistriktenes frie midler og det reelle handlingsrommet.

– Vi mener jo at forslaget fra regjeringen, som faktisk legger opp til at man må kutte ute i politidistriktene, kommer til å gå utover folks trygghet, sa Vågslid.

I sitt alternative budsjett foreslår Arbeiderpartiet en betydelig styrking av politi og påtale.

– Ja, vi foreslår å styrke politi og påtale med 300 millioner kroner. Der vil vi at 200 millioner av de skal gå til å styrke politidistriktene, frie driftsmidler til politidistriktene. Vi foreslår også 75 millioner til kampen mot vold og overgrep, også på nett. I tillegg til at vi styrker påtaleneheten med 16 millioner og ikke minst 9 millioner til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Men mest av alt, hovedprioriteringen til Arbeiderpartiet ligger i vårt budsjett på å styrke politidistriktene, sa justiskomitelederen.

Hun mener intensjonene i politireformen er veldig gode, men Lene Vågslid er både bekymret og kritisk til gjennomføringen av den.

– Jeg er enig med PF som sier at det setter gjennomføringen av reformen i fare med det budsjettforslaget som nå foreligger. Og igjen da, så mener jeg at man ikke tar det på alvor den situasjonen som norsk politi står i der ute, sa Vågslid.

Men om Arbeiderpartiet er enig med Politiets Fellesforbund når det kommer til budsjettsituasjonen i politiet, er situasjonen en litt annen når det gjelder bevæpningsdebatten.

– Arbeiderpartiet er imot generell bevæpning av politiet, og vi har et landsmøtevedtak på det. Og så er det jo slik at nå ligger bevæpningsutvalgets rapport ute på høring. Vi på Stortinget kommer til å vente på at regjeringen kommer med sine forslag til både justiskomiteen og Stortinget. Det er mange ulike elementer som ligger i bevæpningsutvalgets utredning. Men når det gjelder den generelle, det å skulle bevæpne norsk politi, alle i norsk politi, det er vi imot, sa justiskomitelederen.

Lene Vagslid 02 Lm 2017
Leder av Stortingets justiskomité, Lene Vågslid, er bekymret for budsjettsituasjonen i politidistriktene.