Bad om fortgang i yrkesskadesaken og faste stillinger

Bolstad Maeland

Ledelsen i Politiets Fellesforbund hadde i dag et møte med justisminister Monica Mæland. Tema på møtet var situasjonen i politiet under koronakrisen, og utfordringene fremover.

Justisminister Mæland var glad for å bli invitert på møte i Politiets Fellesforbund.

– For det første fikk jeg da for første gang besøke Politiets Fellesforbund her dere bor, også er vi jo midt i en koronakrise. Vi har satt i verk tiltak som aldri har vært gjort siden andre verdenskrig, og politiet jobber i fremste rekke, så det var en god anledning til å skryte av den jobben politiet har gjort og også diskutere litt utfordringene fremover, sa Mæland.

Hun synes det var nyttig å ha møte med fagforeningen.

– Politiets Fellesforbund har noen veldig klare oppfatninger av justispolitikken, og jeg jobber med en politimelding. Så vi har diskutert litt uformelt, og det er veldig viktig å ha den relasjonen og få den gode dialogen.

Lover resultat i yrkesskadesaken før sommeren

Politiets Fellesforbund bad blant annet om fortgang i yrkesskadesaken i møtet i dag, og overrakte samtidig fagforeningens politiske programpakke med seks viktige politiske tiltak som forbundet mener politikerne må ta tak i.

– Det er viktig for oss at det skjer noe nå når det kommer til en lovendring i forbindelse med yrkesskade, og justisministeren sier at det vil skje noe her før sommeren. Det er positivt, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Tidligere justisminister Jøran Kallmyr sa i høst at han hadde ambisjoner om å få igjennom en lovendring i forbindelse med yrkesskade for politiansatte i løpet av våren.

– Vi ligger jo nå etter med endel saker. Vi har vært lededepartement i denne pågående situasjonen, og har stort sett bare jobbet med korona døgnet rundt i alle avdelinger, men vi har lovet at saken skal komme og så fort vi kan, og aller helst før ferien, sier Mæland.

Tydelig på at budsjettene er for stramme

Også behovet for mer ressurser og viktigheten av å omgjøre de 400 midlertidige stillingene, som har blitt opprettet som følge av koronakrisen til faste stillinger, var tema på møtet.

– Lokallagslederne har vært veldig tydelig ovenfor oss, så vi har vært veldig tydelig ovenfor statsråden. Det er meget stramme budsjetter der ute og den situasjonen vi er i nå, i forhold til koronaen, må ikke forverre budsjettene ytterligere. Det hadde vi en god diskusjon på, og jeg synes statsråden var god i sine svar, og viser forståelse for den situasjonen som er. Det kom ikke noen lovnader over bordet, og det kom ikke noen millioner over bordet, men det var mer positivt enn vi faktisk hadde trodd på forhånd, sier Bolstad.

Mæland lover å kjempe for mest mulig ressurser til politi- og justisfeltet fremover.

– Men i utgangspunktet var det aller viktigste å få på plass de midlertidige stillingene i den vanskelige situasjonen vi var, også må vi komme tilbake til hva som skal skje videre. Men jeg har fått tydelig tilbakemeldinger, sier justisministeren.

Skryt for god samhandling

Bolstad benyttet anledningen til å gi skryt den gode samhandlingen som har vært så langt i koronakrisen.

– Vi i Politiets Fellesforbund er fornøyd med den jobben som er gjort så langt av politisk ledelse. Dette gav vi også tilbakemelding på her i dette møtet. Vi benyttet også anledningen til å gi ros til Politidirektoratet og politidirektøren for den samhandlingen som har vært. Den synes vi har vært god. Vi føler oss ivaretatt, partssamarbeidet har vært godt og møtene har vært hyppige. Så samlet sett både positiv tilbakemelding til politisk ledelse og justis- og beredskapsministeren, og også til Politidirektoratet med politidirektøren på topp, sier Bolstad.