Bemanning i fokus

Unn Katharina3

Katharina von Sydow og Unn Alma Skatvold er klare for debatt.

Politiets Fellesforbund er på plass under Arendalsuka og arrangerer debatt om bemanning og beredskap i politiet. Den finner sted tirsdag formiddag i tidsrommet 10.30-12.00 og kommer til å bli streamet her på pf.no.

Det har vært stort fokus på at politiet må nedbemanne politiårsverk som følge av mindre ressurser. Dette er dessverre situasjonen landet rundt og oppleves som dramatisk. Nedbemanning vil være fokuset under debatten tirsdag. Der er selvfølgelig forbundsleder Unn Alma Skatvold en sentral aktør. Fra Sverige kommer Katharina Von Sydow, leder av Svenska Polisförbundet. Politidirektør Benedicte Bjørnland er på plass. Det samme er fra justiskomiteen Per-Willy Amundsen, Maria Aasen-Svensrud, Ivar B. Prestbakmo og Bård Ludvig Thorheim. Trude Teige er debattleder.

Linda Lofven

Stefan Löfven var statsministeren som satte i gang storsatsing på politiet i Sverige. Mandag ettermiddag møtte han på Linda Verdal fra Politiets Fellesforbund.

Storsatsing i Sverige

Nabolandet Sverige har store utfordringer knyttet til stadig grovere kriminalitet. Allerede for seks år siden, høsten 2017, besluttet regjerningen ledet av Stefan Löfven å øke antallet ansatte i politiet med 10 000 årsverk innen utgangen av 2024. Dette skulle omfatte både sivilt ansatte i politiet – og ansatte med politiutdannelse. Nå vil Sverige ruste opp ytterligere og har som mål å nå et nivå på tre politiansatte per 1000 innbyggere. Nås dette tallet, så er svenskene på et gjennomsnittlig EU-nivå, mens Norge vaker rundt to politi per 1000 innbyggere, men åtte av tolv politidistrikt er fortsatt godt under dette nivået, og utviklingen er ikke positiv:

– Det er dette vi ønsker å ha fokus på under Arendalsuka. Vi opplever at nedbemanningen i politiet går på sikkerheten løs, og vi opplever at mannskapene tynes mer og mer. Sykefraværet blant de politiutdannede er på sitt høyeste nivå på tolv år, og dette er en ganske dramatisk utvikling. I tillegg har bruken av overtid økt vesentlig. Politiet må få ressurser til å opprettholde den tilliten og tryggheten som er nødvendig i et demokrati som Norge, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Sverige satser

– Det er positivt at det er besluttet å satse på politiet i Sverige. Vi trenger flere politiansatte, siden befolkningen har vokst og kriminaliteten økt. Men økningen går for langsomt. Vi kommer ikke til å nå målet som ble satt i 2017 om et nivå på 26 200 politiansatte innen desember 2024. Politiyrket må gjøres mer attraktivt, med høyere lønn, gode utviklingsmuligheter og et så sikkert arbeidsmiljø som mulig. Det er også viktig at hele rettskjeden henger sammen med domstol og kriminalomsorg. Det må satses på hele rettskjeden, understreker Katharina von Sydow, leder av svenske Polisförbundet.

Vil ha bachelor

En viktig utfordring er at det i den svenske politiutdanningen er behov for en treårig utdannelse, og at man kan oppnå en bachelor når man er ferdig:

– I dag er politiutdanningen i Sverige to og et halvt år. Vi jobber for at det skal bli en treårig bachelorutdanning, slik at man kan ha muligheten til å ta en videreutdannelse og sikre seg en master. I en stadig mer kompleks kriminalitetssituasjon trengs en lenger utdannelse og med mulighet til fordypning. Dette vil dessuten være en måte å gjøre politiutdanningen mer attraktiv for unge mennesker, sier den svenske forbundslederen.

Politiet møter publikum, ved patruljebil
Se opptak av debatt fra Arendalsuka