Debatt: For lite politi?

Img 7296

Politiets Fellesforbund arrangerte, i samarbeid med Tankesmien Agenda, frokostdebatt om noen av utfordringene politet står overfor. Du kan se hele debatten her.

Hvordan skal man ruste og dimensjonere politiet for fremtiden? Finnes ressursene og tiden som trengs for å gi etterforskere og politiet kompetansen de trenger i møte med alt det nye? Dette var noen av spørsmålene som ble diskutert i løpet av den timen debatten varte. Det var bred enighet om at – ja, Norge trenger mer politi, men litt ulik tilnærming til hvilken type kompetanse og kapasitet fremtidens politi skal ha.

Debattens deltagere

  • Sveinung Rotevatn, statssekretær, justis- og beredskapsdepartementet
  • Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet og første nestleder av justiskomiteen
  • Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av justiskomiteen
  • Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i politifagavdelingen, Politidirektoratet
  • Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund