Delte våre medlemmers virkelighetsbeskrivelse fra etaten

Besok Av Senterpartiet

Forbundsleder Sigve Bolstad, stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum

– Det var et hyggelig møte og nyttig meningsutveksling for begge parter, sier forbundsleder Sigve Bolstad om dagens møte med delegasjonen fra Senterpartiet.

Politiets Fellesforbund tok i dag imot Senterpartiets delegasjon, med Trygve Slagsvold Vedum i spissen, og brukte møtet på å snakke om nærpolitireformen og dagens situasjon i politi- og lensmannsetaten.

Bolstad understreker at selv om reformen har hatt positive ringvirkninger så er det også mange utfordringer knyttet til dagens situasjon.

– Det var et godt møte og det er viktig for oss å fortelle hvordan våre medlemmer opplever dagens situasjon og tingenes tilstand ute i etaten. Det er for eksempel ikke økonomi til å bemanne i tråd med nærpolitireformens intensjoner, og flere ansatte i etaten føler rett og slett at de ikke får gjort den jobben som de er satt til å gjøre på grunn av rammevilkårene. Sånn kan vi ikke være bekjent med at det skal være, sier Bolstad.