– En trist og skummel utvikling

Sigve Bolstad #05

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, reagerer kraftig på den siste tidens demonstrasjoner og hvordan aggresjonen har vært rettet mot politiet.

I løpet av våren og sommeren har det vært en rekke SIAN (stopp islamiseringen av Norge)-demonstrasjoner rundt omkring i landet og på lørdag ble det demonstrert utenfor Stortinget i Oslo. Det har endt opp i voldelige konflikter mellom demonstranter, motdemonstranter og politiet. Flere har gått til angrep på politiet fordi de mener det er sterkt kritikkverdig at politiet tillater at SIAN sprer hatefulle budskap.

– Det er en trist og skummel utvikling at politiet blir sett på som en fiende. Politiet sin oppgave er å beskytte ytringsfriheten. Alle har rett til å demonstrere og ytre seg, selv om man har meninger og synspunkter som oppleves sårende, krenkende eller provoserende. Politiet skal derfor sørge for en sikker og trygg demonstrasjon for absolutt alle, både demonstranter og motdemonstranter, sier Bolstad.

Møter krevende utfordringer profesjonelt

Han mener politiet er godt skolerte for å håndtere slike type demonstrasjoner.

– Vi har en av verdens beste politiutdanninger og er godt rustet til å møte krevende utfordringer på en god og profesjonell måte, sier forbundslederen.

Sigve Bolstad skulle likevel ønske at politiet var sterkere på dette med forebygging.

– Forebyggingsbiten har nærmest blitt borte i politireformen og i den prekære ressurssituasjonen i politiet. Vi er i langt mindre grad proaktive og til stede i nærmiljøene slik man var før. Det er svært uheldig, avslutter Bolstad.