Sigve Bolstad om Eirik Jensen-dommen:

– En trist sak

Sigve Bolstad i TV 2-intervju utenfor Oslo tinghus

Forbundsleder Sigve Bolstad intervjues av TV 2 utenfor Oslo tinghus.

Eirik Jensen ble i dag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til hasjimport.

Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, mener saken er svært uheldig for norsk politi.

– Eirik Jensen har vært en høyt betrodd medarbeider som har levert gode resultater. Dette er en uheldig og trist sak. Det viktige nå er at vi unngår at dette kan få konsekvenser for tilliten til norsk politi, sier forbundslederen.

Det er den mest alvorlige tiltalen, og nå dommen, som har vært mot en ansatt i norsk politi siden andre verdenskrig.

– Dette en helt unik sak som vi aldri har sett maken til i Norge. Men det viser jo at systemet fungerer, nettopp fordi det fanger opp denne typen saker og de blir behandlet slik de skal behandles, sier Bolstad.

Han påpeker at Eirik Jensen har jobbet i et tungt miljø i mange år og at det helt klar innebærer noen fallgruver.

– Det er viktig at man har dyktige politimenn og -kvinner som jobber opp mot slike typer miljø. Systemet, lover, regler, instrukser og ikke minst det at man har kolleger rundt seg skal være med og bidra til at dette går bra, sier Sigve Bolstad.

Granskning nødvendig

Da Eirik Jensen ble dømt i Oslo tingrett mente daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at det måtte settes i gang en ekstern granskning av Oslopolitiet fordi tilliten var svekket. Det var også daværende politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, åpen for. Men da ankesaken startet ombestemte Justisdepartementet seg. De ville ikke sette i gang en granskning før en eventuell dom var rettskraftig.

Sigve Bolstad mener politiet må granskes, selv om Jensen også hadde blitt frikjent.

– Det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål. Derfor er viktig at man nå kommer til bunns i hva som har skjedd. Det er viktig for samfunnet, men også internt i etaten. Nå må alle steiner snus. Politiet er helt avhengig av tillit, sier Bolstad.

Han mener granskningen bør ta utgangspunkt i å finne ut hva som har skjedd og hvor forbedringspotensialet ligger.

– Kunne dette ha vært fanget opp tidligere? Her bør man gå inn og se på rutiner, retningslinjer, kultur og ledelse. Granskningen kan avdekke grove feil og da må man ta læring av det, men den kan også avdekke at alt har blitt gjort riktig. Det viktigste er at vi får en full gjennomgang. Det handler om tillit, avslutter Sigve Bolstad.