Håper på fortgang i bevæpningsdebatten

Sigve Bolstad #04
Politiets Fellesforbund er svært glad for at flere støtter generell bevæpning av politiet, og at også regjeringspartiet Høyre nå åpner for å revurdere sitt standpunkt.

– Vi ser at stabssjefen i Oslo, tidligere sjef av Beredskapstroppen, og også justisministeren går ut og støtter vårt landsmøtevedtak om en generell bevæpning. Vi ser også at justispolitikere begynner å bevege seg. Hårek Elvenes i Høyre sier at kunnskap og erfaringer knyttet opp til et annet trusselbilde må være poeng som også Høyre bør se på, slik at de kan følge opp Fremskrittspartiets vedtak om en generell bevæpning av norsk politi. Dette er svært positivt, sier forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Trygghet for innbyggere og politiet selv

Politiet Fellesforbunds har et landsmøtevedtak fra 2012, der forbundet går for en generell bevæpning av norsk politi, og terrorangrepene den siste tiden har aktualisert debatten. Politiloggen viser nemlig at politiet i London kun brukte åtte minutter fra terroralarmen gikk til de tre terroristene var skutt og drept.

– Vi har dessverre sett en del terrorhandlinger med tragisk utfall i det siste, og dette har igjen aktualisert diskusjonen om et bevæpnet politi. Vi har jo også erfaringer fra en midlertidig bevæpning som viser at norsk politi er i stand til å være generelt bevæpnet. Nå er det viktig å få fortgang i dette. Dette er for tryggheten til innbyggerne og for egensikkerheten til norsk politi, sier Bolstad.

Åpner for at Høyre kan snu

Regjeringspartiet Frp har de siste årene gjentatte ganger tatt til orde for en generell bevæpning av norsk politi. Regjeringskollegene i Høyre har til nå vært skeptiske, men Elvenes åpner altså nå for at partiet kan komme til å snu i saken.

– Høyre er ganske delt i spørsmålet og har et nyansert syn i saken. Vi er åpne for å revurdere standpunktet dersom erfaringer og kunnskap, eller en endring i trusselbildet, tilsier det, sier Elvenes til NTB.

Sigve Bolstad #15