Forbundsleder Bolstad og Politidirektør Bjørnland åpnet kongressen

Forbundsleder Bolstad og Politidirektør Bjørnland åpnet kongressen

- Vi har valgt temaet «Fremtidens politi» fordi vi ønsker å se fremover, og å være forberedt på fremtidens utfordringer og muligheter, sa Sigve Bolstad da han åpnet Politiets Fellesforbunds første kongress.

Politiets Fellesforbund vil med vår kongress se nærmere på hvem som er «Fremtidens politi», og hva som står på spill i politi- og lensmannsetaten i Norge.

Gjennom to dager skal det diskuteres blant annet politimyndighet, digitalt politiarbeid, utviklingen av HR, og hva medbestemmelse faktisk innebærer for virksomheten.

Kongressen første dag avsluttes med en paneldebatt der vi stiller spørsmålet «Hva forventer samfunnet av politiet», og hvor vi blant annet vil få lokale perspektiver inn mot høstens kommunevalg.

Program PF Kongress

Konferansier under kongressen er Erik Wold.

Onsdag 3. april

1000 – 1020: Åpning, Forbundsleder Sigve Bolstad

1020 – 1035: Hilsning, Politidirektør Benedicte Bjørnland

1045 – 1200: «Hva står på spill?», Førsteemanuensis ved PHS, Hjørdis Birgitte Ellefsen

1200 – 1300: Lunsj

1300 – 1400: «Politimyndighetens kjerne og yttergrense», Høyskolelektor og doktorgradstipendiat ved PHS, Per Håkon Sand

1415 – 1500: «Digitalt politiarbeid (DPA) – hva er relevant kompetanse for å løse politiets samfunnsoppdrag?», Politiinspektør Trond Austad

1500 – 1545: «Hvem er politistudentene? Hva slags bakgrunn har de? Hvordan ser de på seg selv , på utdanninga og fremtidig yrkeskarriere?», Sosiolog Pål Winnæss

1600 – 1730: Paneldebatt: «Hva forventer samfunnet av politiet?»

Torsdag 4. april:

0830 – 1000: «Hva skjedde da Personalkontoret ble HR ?, Stein Stugu

1000 – 1030: Utsjekk

1030 – 1130: «Politiets medbestemmelse i praksis – hva kan det gjøre med virksomheten?», PhD Christin Thea Watne

1130 – 1215: Lunsj

1215 – 1245: «Medbestemmelse – er det bare til bry?», Adm.direktør Anne–Kari Bratten, Spekter

1300 – 1330: «Hvor er det lettest å bli rik, og hvorfor er nordmenn så fornøyd med livene sine?», Sosiolog Harald Eia

1340: Avslutning ved Sigve Bolstad