Vedtak om fokus på klima og miljø

Kjetil Rekdal

– Vi mener Vest politidistrikt bør være en sentral bidragsyter til at norske myndigheter oppfyllelser FNs bærekraftsmål, sier forbundsstyremedlem og lokallagsleder i Vest politidistrikt, Kjetil Rekdal.

FNs generalforsamling vedtok høsten 2015 en universell agenda for bærekraftig utvikling. Agenda 2030 er rammeverket for 17 bærekraftsmål som skal innfris innen 2030. Norge har forpliktet seg til å integrere bærekraftmålene i politikkutviklingen på den nasjonale og internasjonale arenaen.

– Det er nok ikke realistisk at Vest politidistrikt skal jobbe med alle mål og delmål, men det må være realistisk å legge føringer om at vi vil gjøre en oppfølging av FNs bærekraftmål, med særlig vektlegging av klima og miljø, forklarer Rekdal.

Må bruke dagens muligheter i større grad

Vest politidistrikt skal ved anskaffelser ha fokus på klimavennlige løsninger og bærekraft, og ta hensyn til disse ved utarbeidelse av anbud og valg av produkt og leverandør. Dette har nå blitt forankret gjennom vedtak i arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Vest politidistrikt.

– Vest politidistrikt har en mulighet til å bidra til at dette blir gjennomført hos oss. Å få klarhet i hva som er mulig å gjøre før man skriver anbudsteksten gir bedre prosesser og mer klimavennlige løsninger, avslutter han.