Kritisk til utlevering av NNPF-liste

Sigve Bolstad #04

Politiets Fellesforbund stiller seg svært kritisk til at Justisdepartementet ga ut listen over medlemmer i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). – Dette handler om sikkerheten og personvernet til ansatte i norsk politi, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Det var en privatperson som søkte innsyn over denne listen hos Politidirektoratet, men de sa nei. Da klaget privatpersonen saken inn for Justisdepartementet. De godkjente innsynsbegjæringen og dermed ble listen, som inneholder fullt navn og ansattenummer på over 3000 politiansatte, utlevert.

Saken har vekket en god del reaksjoner hos Politiets Fellesforbund sine egne medlemmer og ble derfor en egen sak på dagens forbundsstyremøte. Politiets Fellesforbund støtter Politidirektoratet sin vurdering om avslag på innsyn.

– Informasjon og innsynsvurderinger kan ikke gå på bekostning av våre medlemmers helse og sikkerhet. Vi er bekymret for sikkerheten til den enkelte ansatte. Denne listen vil gi opplysninger om hvilke personer som jobber mot organisert og alvorlig kriminalitet, herunder narkotikakriminalitet, sier Bolstad.

Informasjon som kan misbrukes

Han frykter at listen nå kan komme på avveie.

– Dette er taushetsbelagte opplysninger som kan misbrukes av kriminelle. Hvis man ønsker å utsette noen for noe, er det enkelt å hente ut mer informasjon. Dette mener Politiets Fellesforbund er et klart brudd på personvernet, sier forbundslederen.

Han reagerer også på at Justisdepartementet i sin begrunnelse for innsyn mener at medlemskap i fagforening eller andre frivillige organisasjoner ikke er underlagt taushetsplikt.

– Opplysninger om fagforeningsmedlemskap er definert som sensitive personopplysninger i personopplysningsloven. Vi i Politiets Fellesforbund er derfor meget overrasket over at Justisdepartementet omgjøre avslaget på innsyn, sier Sigve Bolstad.

Følger saken videre

Han mener saken ikke er godt nok utredet og belyst.

– Konsekvensene av å utgi listen er heller ikke godt nok vurdert av Justisdepartementet. Som øverste forvaltningsorgan er det kritikkverdig. Det er et brudd på god forvaltningsskikk å ikke utrede saken bredt nok, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund vil følge opp denne saken, blant annet det juridiske med utlevering av listen.