Ledelsen i Politiets Fellesforbund i justisdepartementet

Pf Hos Kallmyr

Hele ledelsen i Politiets Fellesforbund møtte tirsdag justisminister Jøran Kallmyr og statssekretær Thor Kleppen Sættem.

Både forbundsleder Sigve Bolstad, nestleder Unn Alma Skatvold og generalsekretær Per Erik Ommundsen var tilstede på møtet tirsdag, hvor saker som er aktuelle for medlemmene i Politiets Fellesforbund ble diskutert.

– Det var en svært god samtale. Jeg opplever vår nye justisminister som lyttende og engasjert, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Bolstad sier det er viktig for Politiets Fellesforbund å fortsette den gode dialogen med politisk ledelse.

– Det er kjempeviktig for at vi sammen skal få det beste ut av etaten, både for de ansatte og for samfunnet for øvrig, sier Bolstad.