Målet om to politifolk per tusen innbyggere er nådd, men bekymret for de sivile stillingene

Sigve Bolstad 23

Det politiske målet om to politifolk per tusen innbyggere innen utgangen av 2020 er allerede nådd, viser Politiets Fellesforbund sine egne utregninger.

– Hvis vi tar med alle politidistriktene, særorgan og andre enheter nådde man faktisk målet om to per tusen allerede i juni. Men dersom disse 400 midlertidige koronastillingene ikke blir faste kan man forvente en kraftig nedgang i bemanningen i 2021, sier Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund.

Han synes det er på tide at det politiske målet om oppbemanningen nå kommer på plass. Norsk politi har lenge vært underbemannet og veldig mange politistudenter går rett ut i arbeidsledighet.

– Vi trenger hver eneste stilling, både når det gjelder sivile og politi. Men bemanningskravet for politidistriktene gir store utfordringer i et budsjett som allerede er sprengt. De må oppbemanne uten at det følger midler med. Hva skjer når regningen skal betales? Det kan ikke være slik at når det politiske målet er nådd, så må man sparke ut folk på nyåret fordi man ikke har råd til å beholde dem, sier Bolstad.

Bekymret for de sivile stillingene

Forbundslederen er i tillegg svært bekymret for at politidistriktene nå ansetter politiutdannede i sivile stillinger – kun for at målet om to per tusen skal nås.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere distrikter at de må holde sivile stillinger ledige, samtidig som man ansetter politiutdannede til å gjøre funksjoner som før var definerte som sivile stillinger. Det blir helt feil. Poenget med to per tusen er jo å få mer politikraft ut i gata. Det må være rett kompetanse på de ulike arbeidsoppgavene. Vi kan ikke miste alle de dyktige sivile med verdifull kompetanse som jobber i etaten i dag. Dessuten, som det står i politimeldingen, blir det viktig å styrke den komplementære kompetansen i politiet fremover, sier Sigve Bolstad.

Ønsker at stillingene blir faste

På samme måte som man ønsker at de 400 stillingene skal bli faste, ønsker man også at de 45 midlertidige stillingene hos namsmannen og de 30 midlertidige påtalestillingene også blir permanente.

– Politiets Fellesforbund vil at disse stillingene skal bli omgjort til faste stillinger, da behovet ikke vil forsvinne ved utgangen av året. Våre medlemmer og de ansatte står i en krevende situasjon med høyt arbeidspress. Vi håper derfor det vil bli en forlengelse av bevilgningene, slik at disse stillingene kan forbli i etaten, sier avslutter forbundslederen.