Ønsker ny justisminister velkommen

Kallmyr

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Jøran Kallmyr (Frp) ble i dag utnevnt som ny justis- og innvandringsminister. Politiets Fellesforbund håper dette vil betyr stabilitet og kontinuitet i departementet fremover.

– Det er svært positivt at statsminister Erna Solberg så raskt etter tidligere justisminister Tor Mikkel Waras avgang fikk på plass en ny justisminister. Jøran Kallmyr har erfaring fra departementet fra sin tid som statssekretær, og kjenner tematikken godt. Jeg ser frem til et godt samarbeid med Kallmyr fremover, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Justisdepartementet har nå hatt syv ministere på seks år, inkludert de som har vikariert i kortere perioder, og for Politiets Fellesforbund er det viktig med stabilitet fremover.

Budsjettene må opp

Bolstad er tydelig på at det er mye å ta tak i for landets nye justisminister.

– Kallmyr møter en etat hvor det er gjort en god del bra på den spisse beredskapen og noen overordnede felt, men budsjettene i norsk politi og særlig i distriktene er ekstremt krevende og vil ikke stå seg fremover. Det er svært viktig at den nye justisministeren tar tak i dette, sier Bolstad.

Flere politidistrikt kan komme til å måtte nedbemanne i 2019 med budsjettene som er gitt. Blant annet i Sør Vest må det spares 87 millioner kroner, noe som kan føre til at minst 85 stillinger må bort.

– Å få opp budsjettene til politidistriktene blir særdeles viktig. Vi i Politiets Fellesforbund hadde to krav inn mot statsbudsjettet for 2019; alle politistudenter i jobb og et etterlengtet etterforskningsløft for å rekruttere og beholde dyktige etterforskere – dette mener vi fortsatt blir svært viktig å få på plass, sier Bolstad.

Godt samarbeid viktig

Bolstad mener etaten fortsatt har en vei å gå når det gjelder partssamarbeid og medbestemmelse, og håper den nye justisministeren også vil legge til rette for et enda bedre samarbeidsklima slik at vi kan få bedre måloppnåelse.

– Vi jobber jo alle for det samme målet; et best mulig rustet politi til å løse det viktige samfunnsoppdraget. Jeg håper Kallmyr også ser viktigheten av et godt sarabeid med fagforeningen, og at vi får til et møte i nær fremtid, sier Bolstad.