PF har vært på høring

25 junihoring

Ørjan Hjortland (til venstre) og Finn Tore Pettersen møtte Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Politiets Fellesforbund var sist fredag invitert til høring på Stortinget om terrorangrepet i Oslo 25. juni i fjor, et angrep som rammet særlig det skeive miljøet hardt.

Høringen omhandlet 25. juni-terroren og politiet, PST og etterretningstjenesten sitt arbeid med hendelsen og det oppfølgende arbeidet etter at 25. juni-utvalget la fram sin rapport 8. juni i år.

- Politiets Fellesforbund og vår rolle var ikke gjenstand for noen direkte evaluering, men vi ble bedt om å komme med vår vurdering innenfor en rekke ulike områder. Dette var en tragisk hendelse som også var en utfordrende tid for mange av våre medlemmer, sier Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund.

10 sentrale funn

Utvalget har pekt på 10 sentrale funn, som blant annet svakheter ved PST sitt arbeid med å forhindre hendelsen, samt at politiets operative arbeid ved håndteringen av angrepet var godt gjennomført og i tråd med retningslinjer og prosedyrer.

- Vi benyttet anledningen til å understreke den alvorlige situasjonen som vi opplever at etaten nå står i. Vi tilkjennega overfor komiteen at ressurssituasjonen i politiet nå er svært krevende. Kriser har avløst kriser de siste årene, og totalbelastningen på politiet har vært enorm. Vi opplever på mange måter en etat som er på felgen. Det trengs et betydelig løft og flere politiansatte for å kunne levere på det brede samfunnsmandatet som tilligger politietaten, sier Ørjan Hjortland. Forbundsnestlederen representerte Politiets Fellesforbund på Stortinget sammen med fagleder Finn Tore Pettersen.

Politiets Fellesforbund har tidligere lagt vekt på at det må komme på plass beredskapsavtaler som gjør at man er trygg på å få tak i nødvendig nøkkelpersonell når det smeller. Tilstrekkelig og nødvendig beredskap var ett av hovedfunnene i rapporten og er ennå ikke på plass, så dette var også noe av det Ørjan Hjortland og Politiets Fellesforbund tok opp i høringen.

Innom mange områder

Ørjan Hjortland opplevde at Kontroll- og konstitusjonskomiteen var svært interessert i å få Politiets Fellesforbunds syn på flere områder:

- Kontrollkomiteen på Stortinget hadde fått med seg at det er tillitskrise i politiet. Og komiteen ville også ha vårt syn på kultur og ledelse og ikke minst muligheten for et uavhengig varslingsombud som vi nå erfarer at Justis- og beredskapsdepartementet er i prosess med å opprette innen kort tid.

- Den sviktende tilliten blant de ansatte er noe som må tas tak i på arbeidsgiversiden over hele landet. Endringene må komme fra toppen. Ledelsen må ta de ansatte på alvor og forstå og overbære den virkeligheten og det ansvaret som de ansatte opplever for tiden, sa nestlederen i Politiets Fellesforbund til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.