Positive til lagring av IP-adresser

Sigve Bolstad #10

Politiets Fellesforbund er positive til at Frp-landsmøtet gikk inn for lagring av IP-adresser i minimum seks måneder.

– Dette er et svært viktig tiltak for å bekjempe alvorlig kriminalitet på nettet. Blant annet Kripos har vært tydelig på hvor viktig det er å få på plass bedre lagring av IP-adresser. Der jobber de med denne typen kriminalitet hele tiden, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Minst seks måneders lagring

Frp-landsmøtet gikk inn for landsstyrets forslag om at nettleverandører får anledning til å innføre minimum seks måneders lagring av IP-adresser for å kunne bekjempe alvorlig kriminalitet på nettet.

Justisminister Per-Willy Amundsen har argumentert for viktigheten av dette.

– På samme måte som at alle personer som bruker en telefon kan identifiseres med et telefonnummer, bør alle som er på internett kunne identifiseres gjennom en IP-adresse, sa Amundsen til VG denne uken.

Han pekte blant annet på at politiet i dag får internasjonale henvendelser om norske IP-adresser som har lastet ned overgrepsvideoer med barn, men at de ikke klarer å finne ut hvem det er.

Håper på ja fra Stortinget

– Vi håper resten av Stortinget også ser viktigheten av at IP-adressene lagres lengre enn de gjør i dag, sier Bolstad.

I dag kan teleselskapene frivillig samle inn og lagre hvem IP-adressene tilhører i maks 21 dager. Leter de etter navnet etter disse 21 dagene er omme, er det slettet.