Scorer fortsatt høyt på tillit

Topolitimenn

83 prosent har tillit til politiet. Det viser politiets innbyggerundersøkelse for 2017

Politiets innbyggerundersøkelse, som ble lagt frem i dag, måler innbyggernes forhold til politiet. Den viser blant annet at tilliten til politiet har økt fra 81 til 83 prosent på et år.

– Den høye tilliten er et bevis på at vi har et svært dyktig politikorps som lykkes med hovedoppgaven; å sørge for trygghet, lov og orden i samfunnet. Men for at den enkelte politimann- og kvinne skal få mulighet til å fortsette den gode jobben er det helt avgjørende at det gis tilstrekkelige midler og handlingsrom til politiet. Vi er avhengige av en forsvarlig politibemanning for at vi skal kunne levere gode tjenester til publikum. Det er derfor viktig at politistudentene sikres jobb etter endt studie, sier Bolstad.

Lav tiltro på noen områder

Nettsvindel ligger øverst på listen over hendelser som folk er bekymret for. Bare 1 av 3 har tiltro til at politiet håndterer nettsvindel og trakassering på nett på en god måte.

– Kriminalitetsbildet blir stadig mer komplekst. Det kreves økt spesialisering og fagkompetanse for at politiet skal bekjempe nye kriminalitetsformer. Da må også ressursene økes tilsvarende, sier forbundslederen.

Frykt for terror

38 prosent er meget eller ganske bekymret for at et terrorangrep vil inntreffe i Norge. 45 prosent tror politiet i Norge vil kunne håndtere et terrorangrep meget eller ganske godt.

– Det er helt naturlig at så mange frykter et terrorangrep etter alle de tragiske angrepene som har rammet i Europa de siste årene. Det er viktig at norsk politi er godt rustet til å håndtere en alvorlig terrorsituasjon, avslutter Sigve Bolstad.