Skal fortsette å gjøre en forskjell

Sigve Bolstad #06 (Landsmøte 2017)

– Politiets Fellesforbund trengs mer enn noen gang i en tid hvor uttrykk som fagforeningsknusing, manglende medbestemmelse, angrep på opparbeidede rettigheter og innskrenkende tolkninger til ugunst for medlemmene er blitt dagligtale, sa forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund under sin åpningstale på landsmøtet i formiddag.

Forbundet arrangerer landsmøte 21. til 23. november på Lillehammer. Her skal landets fremste tillitsvalgte diskutere Politiets Fellesforbunds viktigste saker, lønns- og arbeidsvilkår og politireformen – herunder etterforskningsløftet og et lokalt forankret nærpoliti til det beste for samfunnet.

Anstendig arbeidsliv

– Et anstendig arbeidsliv er selve kjernen i det å drive en fagforening. Nærpolitireformen har som mål å gi et bedre politi til publikum. Vår jobb er å sørge for at anstendigheten i arbeidslivet til våre medlemmer ikke forringes på veien til det målet, sa Bolstad til en fullsatt landsmøtesal.

Han understreket at det å opprettholde et anstendig arbeidsliv krever mye jobb og takket samtidig de tillitsvalgte for den formidable jobben som de har gjort så langt.

En viktig arena, og viktig arbeid

– Jeg vil takke for den tiden dere har lagt ned så langt og jeg ber om at dere orker å fortsette. For vi trengs, vi utgjør en forskjell og vi har fortsatt en jobb å gjøre, sa Sigve Bolstad entusiastisk.

Landsmøtet til Politiets Fellesforbund er en av de viktigste kriminalpolitiske arenaene dette året. Hit kommer justisminister Per-Willy Amundsen, politidirektør Odd Reidar Humlegård, justiskomiteens leder Lene Vågslid og andre sentrale personer fra det justispolitiske miljøet.

Sigve Bolstad #04
– Vi skal fortsette å gjøre en forskjell, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.