Skuffet over bevæpningsutvalget

Sigve Bolstad #01

Foto: Thomas Haugersveen

– Det er svært alvorlig at utvalgslederen prøver å svekke integriteten til dyktige kolleger som prøver å løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte.

– Det er ingen grunn til at PST skal ha holdt tilbake informasjon. Det faller på sin egen urimelighet, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Bevæpningsutvalgets leder gikk hardt ut i media og mente PST måtte ha holdt tilbake informasjon i forkant av utvalgets anbefaling om generell bevæpning av norsk politi.

Trusselvurderingene til PST er åpent publisert

– PSTs siste åpne trusselvurdering ble publisert i februar, før bevæpningsutvalget la frem sin rapport. Denne tegner det samme alvorlige trusselbildet som PST har gjort de siste årene og samsvarer med det bildet PST gir i høringssvaret til bevæpningsutvalgets rapport, forklarer Bolstad.

Han er også skuffet over at det kan synes som at bevæpningsutvalget sine anbefalinger er gjort uten alle fakta og dermed på sviktende grunnlag.

– Rapporten har store mangler hva gjelder risikoforståelse og beredskapsarbeid, og virker ikke som om utvalget samlet har tilstrekkelig innsikt i dagens polititaktikk og operativt utstyr til å ha et godt vurderingsgrunnlag, sier han.

Fokus på fortiden

Politiets Fellesforbund opplever at bevæpningsutvalget ikke har klart å se hele bildet. De har ikke rettet fokus mot dagens terrorbilde i stor nok grad, men har hengt seg opp i fortiden, til terrororganisasjoner som var aktive tilbake i tid og som aldri var en trussel mot Norge.

– Det er oppsiktsvekkende at bevæpningsutvalget ikke har sett sonderingen jihadistisk-separatistisk. Den er åpenbar for øvrige aktører, selv uten eget infomøte med PST, avslutter Bolstad.