Unio bekymret for detaljstyring av PHS-nedtrekk

Bolstad Lied Rekdal

Representantskapet i Unio vedtok i dag en enstemmig politisk uttalelse hvor de retter bekymring mot Høgskole- og universitetenes autonomi, som følge av nedtrekket ved Politihøgskolen i Oslo, som ble vedtatt i forslag til statsbudsjett 2020.

Resolusjonen kom i stand etter representantforslag fra Politiets Fellesforbund, i forbindelse med den krevende situasjonen Politihøgskolen er satt i, etter fremleggelse av forslag til statsbudsjett.

Representantskapet i Unio, som er Unios høyeste organ, vedtok følgende enstemmig politisk uttalelse:

«Høgskole- og universitetenes autonomi er grunnlaget for deres evne til å kunne levere på sitt samfunnsoppdrag. Unio ser med bekymring på hvordan regjeringen med sitt forslag til statsbudsjett utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling. Unio er bekymret for hvilken overslagseffekt dette vil kunne ha for høgskolene og universitetenes uavhengighet.»

Politisk detaljestyring

– Politiets Fellesforbund respekterer at det er fattet et politisk vedtak om nedtrekk på antall studieplasser, men når man i statsbudsjettet går inn i detaljer om hvordan dette nedtrekket skal forvaltes, utøver man politisk detaljstyring som utfordrer høgskolestyrets autonomi på en måte som rører ved høgskolens frie rolle, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Bolstad er glad for å få tilslutning fra et enstemmig Unio-felleskap i vår bekymring med denne resolusjonen.

– Styret på høgskolene og universitetene er valgt for å forvalte balansen mellom forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling ved utdanningsinstitusjonen. Fagmiljøet ved Politihøgskolens forskningsavdeling har vært tydelige på at dette er svært problematisk for deres mulighet til å utvikle kvalitativt god politiforskning, da deres robusthet vil kunne svekkes betraktelig. Det bør også bekymre politikerne, mener Bolstad.

Trenger mer politiforskning

Det er tidligere dokumentert at justis er det departementsområdet som er svakest på forskning, og Bolstad mener derfor en svekkelse av kompetansemiljøet ved PHS er særlig underlig.

– Norge trenger den politiforskningen som produseres, eller vi trenger mer- ikke mindre politiforskning, og særlig nå som politiet har gjennomgått så store endinger som de har etter nærpolitireformen. Da tar det seg dårlig ut at regjeringen i et statsbudsjett legger føringer som potensielt kan kunne bidra til en svekkelse av dette miljøet, sier Bolstad.