Vil bidra til å opprettholde beredskapen

Vil Bidra Til A Opprette Beredskapen

Politiet har en fremtredende og svært viktig rolle i samfunnsberedskapen. Den rollen ønsker Politiets Fellesforbund å ivareta på en best mulig måte.

– Vi har en tett og god dialog med Politidirektoratet om koronasituasjonen. Politiets Fellesforbund skal være behjelpelige med å opprettholde beredskapen i norsk politi, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Politiets Fellesforbund forholder seg til enhver tid til de rådene helsemyndighetene gir angående koronaviruset og har avlyst alle kurs, samlinger og arrangementer frem til påsken.

– Politiet står overfor en svært krevende situasjon. Vårt mål som fagforening er å være tilgjengelige og på for våre medlemmer, sier Sigve Bolstad.