Vil ha ny kommisjon for totalberedskap

Beredskapsseminardesember2017

Senterpartiet foreslår å sette ned et eget utvalg for å vurdere den totale nasjonale beredskapen.

I begynnelsen av desember fremmet Senterpartiet et forslag om at det må settes ned en totalberedskapskommisjon som skal vise hvordan man kan bruke samfunnets totale ressurser best mulig for å skape god beredskap for ulike krisesituasjoner.

– Politiets Fellesforbund støtter forslaget. Som Senterpartiet påpeker så har det gått lang tid siden Norge har hatt en skikkelig gjennomgang av alle deler av vår beredskap. Vi ser hvordan samfunnet har endret seg de siste årene med for eksempel stadig flere terrorangrep ute i verden. Politiet jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre sin beredskap, men vi vet ikke hvordan et samarbeid på tvers av sektorer vil fungere hvis en krise oppstår, sier Bolstad.

Tirsdag ettermiddag inviterte Senterpartiets stortingsgruppe til seminar som belyste hvorfor de mener tiden er inne for en ny totalberedskapskommisjon. Sigve Bolstad deltok som foredragsholder sammen med blant andre tidligere forsvarssjef, Harald Sunde.