Gir seg som Politidirektør

Takker Humlegård for innsatsen

Takker Humlegard For Innsatsen

Politidirektør Odd Reidar Humlegård går av når åremålet går ut i november. Politiets Fellesforbund takker direktøren for innsatsen gjennom seks år.

– Politiets Fellesforbund ønsker å takke Politidirektøren for den innsatsen han har lagt ned i norsk politi de siste seks årene. Han har stått i det i en svært krevende tid for politiet; kritikken etter 22.juli, ønsket om mange store endringer i politiet og planleggingen og gjennomføringen av historiens største reform i norsk politi. Det har blitt stilt tøffe krav fra politikerne, de ansatte i politiet, publikum og oss i fagforeningene, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Politidirektøren sier til NRK at han velger å ikke søke nytt åremål. Han sier politiet etter betydelige endringer de siste årene nå er på vei over i en annen fase, og at dette kan kreve nytt lederskap med andre tanker og nytt blod på toppen.

Krevende samarbeidsklima

Det har vært svært krevende tider de siste årene, og dette har også preget samarbeidet mellom Politidirektoratet og fagforeningen. Politiets Fellesforbund har merket at samarbeidsklimaet har blitt stadig vanskeligere underveis i reformarbeidet.

– Vi har likevel valgt å være tydelig på hva vi mener er det beste for våre medlemmer og samfunnet, og jeg tror at politidirektøren, med sin lange erfaring fra etaten, forstår at kritikken har kommet i beste mening. Jeg både håper og tror både vi og direktøren har ønsket og ønsker det beste for de ansatte i etaten og befolkningen. Og vi har også forståelse for at det til tider må ha vært en tung oppgave å være politiets øverste leder i løpet av disse årene, sier Bolstad.

Må se fremover sammen

Humlegård fortsetter i stillingen frem til 22. november, og stillingen vil ifølge NRK bli lyst ut når ny departementsråd er på plass. Politiets Fellesforbund ser frem til å starte det viktige samarbeidet med en ny politidirektør.

– Nå må vi sammen sørge for at nærpolitireformen blir det den har lovet – en reform som bringer politiet tettere på befolkningen. Da trenger vi flere politifolk ut der hvor folk bor og oppholder seg, politistudentene må få jobb, vi trenger flere motiverte etterforskere som kan løse alvorlig kriminalitet innen saksbehandlingsfristene og en tydelighet om den økonomiske situasjonen ute i Politi-Norge, sier Bolstad.

Politiets Fellesforbund takker igjen Humlegård for innsatsen og ønsker lykke til videre når åremålet går ut i november.