Sykepleierne i streik

Uakseptabelt med lockout

Sigve Bolstad #05

Politiets Fellesforbund mener det er uakseptabelt at NHO nå varsler om lockout i sykepleierstreiken.

– Å gå til slike skritt for å stoppe en rettferdig lønnskamp er et forsøk på å svekke streikeretten, og det mener vi er uakseptabelt. Vi støtter de streikende sykepleierne fullt ut i denne saken, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

500 sykepleiere rammes

Norsk Sykepleierforbund (NSF) kom ikke til enighet med NHO Service og Handel i årets tariffoppgjør. 55 sykepleiere er i streik, og nå varsler NHO Service og Handel lockout fra tirsdag 20. november. Den vil berøre samtlige 65 helsebedrifter som omfattes av avtalen mellom Sykepleierforbundet og NHO Service og Handel. 500 sykepleiere vil rammes av lockouten.

Krever samme minstelønnsnivå

Sykepleierforbundet krever at alle skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber, og dette er et krav som Politiets Fellesforbund støtter.
– Vi ser på denne streiken som en lovlig arbeidskonflikt, og mener NHO Service og Handel også burde respektere sykepleiernes rett til å streike. Nå forventer vi som andre Unio-forbund at regjeringen ikke blander seg inn med tvungen lønnsnemd, sier Bolstad.