Lokallag

PF PIFT

Pf Pift

Kontaktinformasjon

Adresse: Politiets IKT-tjenester v/Polya Johansen, Postboks 2092 Vika, 0125 Oslo, 0030 Oslo

Kontaktpersoner

Polya JohansenLokallagsleder957 32 769polya.johansen@politiet.no
Esther Borghild Mohn
Nestleder PFT
992 07 768esther.mohn@politiet.no
Steffen Asarin Olsen
Nestleder PIT
920 41 519steffen.asarin.olsen@politiet.no