PF PIFT

Pf Pift

Kontaktinformasjon

Adresse: Politiets IKT-tjenester v/Polya Johansen, Postboks 2092 Vika, 0125 Oslo, 0030 Oslo

Kontaktpersoner

Polya JohansenLokallagsleder957 32 769polya.johansen@politiet.no
Vibeke LambrechtsNestleder PFT450 20 875vibeke.lambrechts@politiet.no