PF Sentral politiledelse

Pf Sentral Politiledelse

Kontaktinformasjon

Adresse: Politidirektoratet v/PF Sentral politiledelse, Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo

Kontaktpersoner

Christopher Carlsen
Leder
468 42 682christopher.carlsen@politiet.no
Christian Stoutland
1. nestleder466 65 510
christian.stoutland@politiet.no
Bente Lovise Storruste2. nestleder917 70 426bente.storruste@politiet.no