Lokallag

PF Sentral politiledelse

Pf Sentral Politiledelse

Kontaktinformasjon

Adresse: Politidirektoratet v/PF Sentral politiledelse, Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo

Kontaktpersoner

Mari HauknesLokallagsleder970 23 417mari.hauknes@politiet.no
Christopher Carlsen
1. nestleder
468 42 682christopher.carlsen@politiet.no
Christian Stoutland
2. nestleder
466 65 510
christian.stoutland@politiet.no