OPRA

Som medlem av Politiets Fellesforbund får du gjennom OPRA gratis tilgang til noen av Norges beste rabatter hos mer enn 80 leverandører.

Du gå inn via Min side > Medlem > Rabattkoder for å registrere deg.

OPRA

Slik bruker du fordelen

Logg inn på «Min side», gå til «Medlem» og deretter «Rabattkoder», og trykk på lenken du finner under «OPRA» for å registrere deg og ta i bruk OPRA.

Du gå inn via Min side for å registrere deg.

Det er inngått en avtale med OPRA som er tilgjengelig for alle medlemmer. Dette er en avtale med 80 små og store støttespillere med gode rabattavtaler på sine produkter.

OPRA – operativ rabatt

OPRA er et lukket fordelsprogram for medlemmer av Politiets Fellesforbund. OPRA arbeider sammen med støttespillere og samarbeidspartnere for å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som legger egen sikkerhet til side, for å beskytte samfunnet og sine medborgere.

OPRA og Politiets Fellesforbund har inngått et samarbeid som gir tilgang til noen av Norges beste rabatter.

Avtalen gjelder for alle medlemmer av Politiets Fellesforbund, inkludert studentmedlemmer og medlemmer av Politiets Pensjonistforbund.

Verdsette operativt personell

OPRA ble lansert desember 2020 for å understøtte en kultur i Norge som i større grad verdsetter operativt personell sin innsats for samfunnet. Dette gjøres i samarbeid med over 80 små og store støttespillere som tilbyr spesielt gode rabattavtaler på sine produkter. OPRA-teamet jobber kontinuerlig for å videreutvikle tilbudet med nye rabattavtaler. Programmets langsiktige mål er å kunne gi mulighet for besparelser på inntil 20 prosent for en familie på fire.

Mer enn et fordelsprogram

OPRA er mer enn et fordelsprogram. Det er også et ønske å øke anerkjennelsen for de som tar en spesiell belastning på vegne av samfunnet. OPRA drives på fritiden av fast ansatte i Forsvaret og politiet.

Takknemlighetsfondet

OPRA har etablert et eget takknemlighetsfond og en pris for å hedre enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det som kan forventes i tjeneste. Kandidater til hedersprisen nomineres av egne kollegaer. Prisen består av OPRA-spydet, testimonium og 15 000 kr, og vil deles ut med jevne mellomrom.

28. februar 2022 ble alle oppsparte driftsmidler donert til organisasjonen Hospitallers i Ukraina. Den består av frivillige leger og paramedics på frontlinjen som gir førstehjelp til alle som blir rammet av krigen. Totalt ble 51 344 kr donert og øremerket medisinsk førstehjelpsutstyr.

  • App: Du kan laste ned appen OPRA i App Store

Dette får du som medlem av Politiets Fellesforbund

  • Gratis tilgang til noen av Norges beste rabatter.
  • Eksklusiv registreringsløsning for Politiets Fellesforbund, som ikke krever dokumentasjon ved registrering.

Slik bruker du fordelen

  1. Logg inn på «Min side».
  2. Gå til «Medlem» > «Rabattkoder».
  3. Trykk på lenken du finner under «OPRA» for å registrere deg og ta i bruk OPRA.