OPRA

Som medlem av Politiets Fellesforbund får du gjennom OPRA gratis tilgang til noen av Norges beste rabatter hos mer enn 60 leverandører.

Du gå inn via Min side > Medlem > Rabattkoder for å registrere deg.

OPRA

Slik bruker du fordelen

Logg inn på «Min side», gå til «Medlem» og deretter «Rabattkoder», og trykk på lenken du finner under «OPRA» for å registrere deg og ta i bruk OPRA.

Du gå inn via Min side for å registrere deg.

Det er inngått en pilotavtale med OPRA som er tilgjengelig for alle medlemmer fra 15. juni 2022. Dette er en avtale med 60 små og store støttespillere med gode rabattavtaler på sine produkter. Pilotavtalen gjelder fram til 15. juni 2023.

OPRA – operativ rabatt

OPRA er et lukket fordelsprogram for medlemmer av Politiets Fellesforbund. Rabattprogrammet ble startet med ett mål for øye: å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som legger egen sikkerhet og trygghet til side, for å kunne bistå i ekstraordinære situasjoner.

OPRA og Politiets Fellesforbund har nå inngått et eksklusivt prøveprosjekt på et år, som gir alle medlemmer gratis tilgang til noen av Norges beste rabatter.

Avtalen gjelder for alle medlemmer av Politiets Fellesforbund, inkludert studentmedlemmer og medlemmer av Politiets Pensjonistforbund. For alle utenfor Politiets Fellesforbund betales en månedlig medlemsavgift.

Verdsette operativt personell

OPRA ble lansert desember 2020 for å understøtte en kultur i Norge som i større grad verdsetter operativt personell sin innsats for samfunnet. Dette gjøres i samarbeid med over 60 små og store støttespillere som tilbyr spesielt gode rabattavtaler på sine produkter. OPRA-teamet jobber kontinuerlig for å videreutvikle tilbudet med nye rabattavtaler. Programmets langsiktige mål er å kunne gi mulighet for besparelser på inntil 20 prosent for en familie på fire.

Mer enn et fordelsprogram

OPRA er mer enn et fordelsprogram. Det er også et forsøk på å skape større anerkjennelse og oppmerksomhet om de som tar en spesiell belastning på vegne av samfunnet. OPRA drives på fritiden av fast ansatte i Forsvaret og politiet.

28. februar 2022 ble alle oppsparte driftsmidler donert til organisasjonen Hospitallers i Ukraina. Den består av frivillige leger og paramedics på frontlinjen som gir førstehjelp til alle som blir rammet av krigen. Totalt ble 51 344 kr donert og øremerket medisinsk førstehjelpsutstyr.

Takknemlighetsfondet

OPRA har etablert et eget takknemlighetsfond og en pris for å hedre enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det som kan forventes. Kandidater til hedersprisen nomineres av egne kollegaer. Prisen består av OPRA-spydet, testimonium og 15 000 kr, og vil deles ut med jevne mellomrom.

Dette får du som medlem av Politiets Fellesforbund

  • Gratis tilgang til noen av Norges beste rabatter.

Slik bruker du fordelen

  1. Logg inn på «Min side».
  2. Gå til «Medlem» > «Rabattkoder».
  3. Klikk på lenken du finner under «OPRA» for å registrere deg og ta i bruk OPRA.