Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med 17.500 medlemmer.

Vi organiserer flere yrkesgrupper og nivåer innenfor justissektoren, både politi, sivile, jurister og studenter.

Politisk Programpakke 2021
Sterkt fellesskap, trygghet for alle

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på ny side:

Gå til: Om oss.

Samhold - Engasjement - Mot - Ansvar

Politiets Fellesforbund er med der beslutningene tas

Vi er en sentral premissleverandør for regjeringen og de ulike partienes kriminalpolitikk. Vi setter dagsorden og engasjerer oss i samfunnsmessige saker av særlig betydning for vår etat.

Våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave. Det er en nær sammenheng mellom gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, og et profesjonelt og kompetent lokalt forankret politi som løser sine oppgaver på en god måte.

Politiets Fellesforbund vil ivareta helheten for hvordan framtidens politi skal være, slik at Norges befolkning skal oppleve trygghet, lov og orden i samfunnet, og våre medlemmer skal oppleve trygghet i jobben.

Dyktige tillitsvalgte i alle ledd

Politiets Fellesforbund har et omfattende tillitsvalgtapparat. Alle tillitsvalgte, både lokalt og sentralt, kommer fra etaten og har kunnskap om arbeidspolitikk og avtaleverk som er nødvendig i politi- og lensmannsetaten. I Politiets Fellesforbund tilbyr vi våre tillitsvalgte et bredt opplæringstilbud, slik at du som medlem får sterke og kunnskapsrike tillitsvalgte ved din side – både lokalt og sentralt.

Vi er her for deg i omstillingsprosesser

Politiet går gjennom den største reformen i etatens historie. Dette påvirker alle. I hvert lokallag og på forbundskontoret sentralt skal vi jobbe for å gjøre omstillingen så god som mulig for våre medlemmer. Vi er her for deg!

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på ny side:

Gå til: Om oss.

Vår historie

Tidligere var det flere yrkesorganisasjoner og foreninger for politi- og lensmannsfolk i Norge. Kristiania politifunksjonærers forening ble stiftet 28. oktober 1894, Norsk Politiforbund 16. mai 1905 og Lensmannsetatens Landslag i 1914.

Fra 1. januar 1975 ble fire politiorganisasjoner samlet i Norsk Politiforbund, og 13. november 1997 slo dette forbundet seg sammen med Lensmannsetatens Landslag til dagens Politiets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund ble en del av arbeidstakerorganisasjon Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) da den ble dannet i 2001. UHO ble reorganisert i Unio i 2005.

Politiets Fellesforbund er medlem av Nordisk Politiforbund og har vært fullverdig medlem i European Confederation of Police, EuroCOP, siden 2002. Les mer om vårt internasjonale arbeid her.

Sterkt fellesskap – trygghet for alle

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på ny side:

Gå til: Om oss.