Ressurssider

Landsmote 2016


OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Kurs og konferanse, Tillitsvalgt, Medlemskap eller Om oss.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Kurs og konferanse, Tillitsvalgt, Medlemskap eller Om oss.

Kurs og opplæring

Et av kjennetegnene for Politiets Fellesforbund i fremtiden er at «vi til enhver tid har tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste».

Derfor er det viktig at vår kurs­ og opplæringsvirksomhet holder et høyt faglig nivå slik at våre tillitsvalgte er godt nok skolert for å kunne ivareta sin rolle på en best mulig måte.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Kurs og konferanse, Tillitsvalgt, Medlemskap eller Om oss.

Medlemskap

Vi organiserer alle ansatte i etaten, samt studentene ved Politihøyskolen, og lover å ta godt vare på deg enten uavhengig av faglig bakgrunn. Hos oss er det alltid medlemmet som er i fokus.

Som medlem i Politiets Fellesforbund får du Norges største og eneste uavhengige politimagasin i postkassen hver måned, et omfattende tilbud på forsikringer, og gode og varierte medlemstilbud. Les mer om medlemskap i Politiets Fellesforbund.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Kurs og konferanse, Tillitsvalgt, Medlemskap eller Om oss.

Organisasjonsstruktur

Landsmøtet er er den øverste myndighet i Politiets Fellesforbund. Annethvert år møtes delegater fra våre lokallag for å sammen stake ut kursen for organisasjonen.

Våre vedtekter, statutter og instrukser er lovene og reglene vi som organisasjon og våre medlemmer har vedtatt å følge. De styrer for eksempel hvem som har stemmerett, hvordan ulike verv besettes og hvordan styrer og utvalg er sammensatt.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Kurs og konferanse, Tillitsvalgt, Medlemskap eller Om oss.

Styrer og utvalg

Politiets Fellesforbund har flere styrer og utvalg for å best mulig ivareta våre medlemmer og selve organisasjonen.

Kontaktinformasjon og hvem som sitter i utvalgene finner du her.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Kurs og konferanse, Tillitsvalgt, Medlemskap eller Om oss.