Ressurssider

Ressurssider

Landsmote 2016

Kurs og opplæring

Et av kjennetegnene for Politiets Fellesforbund i fremtiden er at «vi til enhver tid har tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste».

Derfor er det viktig at vår kurs­ og opplæringsvirksomhet holder et høyt faglig nivå slik at våre tillitsvalgte er godt nok skolert for å kunne ivareta sin rolle på en best mulig måte.

Medlemskap

Vi organiserer alle ansatte i etaten, samt studentene ved Politihøyskolen, og lover å ta godt vare på deg enten uavhengig av faglig bakgrunn. Hos oss er det alltid medlemmet som er i fokus.

Som medlem i Politiets Fellesforbund får du Norges største og eneste uavhengige politimagasin i postkassen hver måned, et omfattende tilbud på forsikringer, og gode og varierte medlemstilbud. Les mer om medlemskap i Politiets Fellesforbund.

Organisasjonsstruktur

Landsmøtet er er den øverste myndighet i Politiets Fellesforbund. Annethvert år møtes delegater fra våre lokallag for å sammen stake ut kursen for organisasjonen.

Våre vedtekter, statutter og instrukser er lovene og reglene vi som organisasjon og våre medlemmer har vedtatt å følge. De styrer for eksempel hvem som har stemmerett, hvordan ulike verv besettes og hvordan styrer og utvalg er sammensatt.

Styrer og utvalg

Politiets Fellesforbund har flere styrer og utvalg for å best mulig ivareta våre medlemmer og selve organisasjonen.

Kontaktinformasjon og hvem som sitter i utvalgene finner du her.