Ressurssider

Ressurssider

Landsmote 2016

Medlemskap, kurs og opplæring

Et av kjennetegnene for Politiets Fellesforbund i er at «vi til enhver tid har tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste». Derfor er det viktig at vår kurs­ og opplæringsvirksomhet holder et høyt faglig nivå slik at våre tillitsvalgte er godt nok skolert for å kunne ivareta sin rolle på en best mulig måte.

Som medlem i Politiets Fellesforbund får du Norges største og eneste uavhengige politimagasin i postkassen hver måned, et omfattende tilbud på forsikringer, og gode og varierte medlemstilbud.

Styrer og utvalg

Politiets Fellesforbund har flere styrer og utvalg for å best mulig ivareta våre medlemmer og selve organisasjonen.

Kontaktinformasjon og hvem som sitter i utvalgene finner du her.