Fokusområder

Vår virksomhet knytter seg i hovedsak til fire hovedområder:

> Lønn

> Arbeidsvilkår

> Samfunnsansvar

> Interne saker

Fokusområde, Hovedbilde
Politiets Fellesforbund har flere satsningsområder vi jobber med på vegne av våre medlemmer


OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Lønn og arbeidsvilkår, Fag og politikk, Medlemskap eller Om oss.

Lønn

Det skal lønne seg å være medlem i Politiets Fellesforbund. Å kjempe for våre medlemmers lønnsvilkår er en avgjørende oppgave for både medlemmer og tillitsvalgte. Det er viktig med rett lønn og god verdsetting som medvirker til at politiet klarer å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Lønn og arbeidsvilkår, Fag og politikk, Medlemskap eller Om oss.

Arbeidsvilkår

Vi skal jobbe for vilkår som bidrar til motivasjon, kompetanse og holdninger som er nødvendige for at politiet skal kunne løse sine oppgaver. Helt sentralt er å sikre at de ansatte i politiet har arbeidstidsbestemmelser som verner tilstrekkelig mot de særskilte belastninger som polititjeneste kan innebære. Tilstrekkelig bemanning og ressurser er avgjørende i denne sammenheng.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Lønn og arbeidsvilkår, Fag og politikk, Medlemskap eller Om oss.

Samfunnsansvar

Vi vil jobbe for et lokalt forankret politi med høy hverdagsberedskap og med sterkt fokus på forebyggende arbeid. Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å bidra til utvikling og endringsarbeid i politiet. Fagutvikling og verdsetting av kompetanse er særlig viktig for at samfunnet skal kunne få et politiprodukt med høy kvalitet.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Lønn og arbeidsvilkår, Fag og politikk, Medlemskap eller Om oss.

Interne saker

Vår oppgave er å ivareta alle våre medlemmer, gjennom arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår, men også gjennom blant annet gode merkantile tilbud og forsikringsordninger. Vi har sterkt fokus på opplæring av våre tillitsvalgte og vi skal jobbe kontinuerlig for å bygge en organisasjonskultur basert på etiske prinsipper og gode holdninger.

OBS! Denne siden fases ut

Innholdet på denne siden er ikke oppdatert, og vil snart bli fjernet. Du finner nå innholdet på nye sider:

Gå til Lønn og arbeidsvilkår, Fag og politikk, Medlemskap eller Om oss.