Bladstyret

Bladstyret er organet som utøver utgiverfunksjonen av fagbladet Politiforum.

I tillegg til styring og utvikling av bladet er en av hovedoppgavene å evaluere og rapportere til landsmøtet.

Bladstyret #01 (2017)
Politiforum er underlagt redaktørplakaten og har vunnet flere priser for sitt arbeid

Politiforums formålsparagraf

  • Politiforum skal utøve saklig, uavhengig og kritisk journalistikk forankret i Politiets Fellesforbunds formålsparagraf og handlingsprogram, redaktørplakaten, pressens Vær varsom-plakat og andre presseetiske retningslinjer som gjelder for medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening.
  • Politiforum har som oppgave å sette PF-medlemmers interesser på dagsorden, bl.a. gjennom å formidle organisasjonens syn og politikk innenfor samfunnspolitiske, fagpolitiske og interessepolitiske områder til medlemmer og opinion.
  • Politiforum skal delta i samfunnsdebatten og stimulere til engasjement og meningsbrytning, både på papir og digitale plattformer.

Bladstyret

Sven Arne Kjepso
lederOslo politiforening
902 06 725
E-post
Geir Jarret-ArnesenmedlemPF Sør-Øst
984 04 437E-post
Marie TøkjemedlemPF Vest
480 85 880E-post