Etterforskningsløftet

Mangelen på etterforskningskapasitet svekker rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen. Vi kan ikke godta at det fortsetter slik.

Politiets Fellesforbund krever at etterforskningsfaget styrkes for å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn.

Fokusområde, Etterforskningsløftet
Politiet må ha solid og komplementær kompetanse for å møte dagens- og morgensdagens kriminalitet.

Etterforskningsløftet er en kvalitetsreform som del av nærpolitireformen. Flere publikasjoner tilbake over tid avdekket lav prioritet av etterforskningsområdet, høyt arbeidspress, manglende mulighet for karriereutvikling, utilfredsstillende lønnsnivå, lavt fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling, manglende rutiner og kultur for læring og evaluering, fravær av nasjonale standarder, svak evne til å håndtere elektroniske spor og manglende IKT-støtte for etterforskning.

Etterforskningsløftet har 3 hovedfokus:

  • Styrket initialfase og etterforskningsledelse
  • System for kontinuerlig fagutvikling
  • System for kontinuerlig utvikling av medarbeidere

Når det gjelder de 2 første punktene er flere leveranser ferdige. Fokus er nå overføring til linje og kontinuerlig oppfølging.

Vedrørende punkt 3 er det behov for tiltak knyttet til karrieresystem og lønn. Lykkes vi ikke med dette klarer vi ikke å beholde etterforskerne våre, og kvaliteten og effektiviteten blir for lav. Fortsatt lav status og høy turnover på etterforskningsområdet vil motvirke effekten av kvalitetstiltakene.

Politiets Fellesforbund krever derfor at etterforskningsfaget styrkes for å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn.

Forbundssekretær

Roar Fosse

Roar Fosse

Forhandlingssjef
Linda Verdal

Linda Verdal

Forbundssekretær
Espen Sjeggestad

Espen Sjeggestad

Forbundssekretær