Temaområder

Kontrollnemnda

Kontrollnemndas mandat:

  • Fungere som et selvstendig organ som står til ansvar for landsmøtet
  • Informere forbundsstyret om bemerkninger / kommentarer til aktuelle saker
  • Kontrollere at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter og forbundets vedtekter
  • Kontrollere at den daglige ledelse og styrende organer følger opp de vedtak som er fattet

Medlemmer

Lars Morten Lothe
Fungerende leder
PF Vest
900 41 664
E-post
Gisle Pedersen
MedlemOPF
474 87 897
E-post
Torill SorteVaraPF Sør-Øst992 12 018E-post