Kontrollnemnda

Kontrollnemndas mandat:

  • Fungere som et selvstendig organ som står til ansvar for landsmøtet
  • Informere forbundsstyret om bemerkninger / kommentarer til aktuelle saker
  • Kontrollere at vedtak og disposisjoner er i tråd med overordnede vedtak, gitte fullmakter og forbundets vedtekter
  • Kontrollere at den daglige ledelse og styrende organer følger opp de vedtak som er fattet
Kontrollnemnda

Kontrollnemnda består av tre medlemmer og ett varamedlem. Den først valgte er leder. Ingen av disse kan være medlemmer av forbundsstyret eller være fastlønnet ved forbundskontoret.

Medlemmer

Kristian HanssenlederPF Nordland
917 72 443E-post
Lars Morten Lothe
medlem
PF Vest
900 41 664
E-post
Solbjørg Furset
medlemPF Troms
986 56 462
E-post
Torill SortevaraPF Sør-Øst992 12 018E-post

Kontaktperson

Kristian Hanssen

Kristian Hanssen

Leder, kontrollnemnda