Ledige stillinger

Her finner du informasjon om ledige stillinger og om Politiets Fellesforbund som arbeidsgiver.

Forbundskontoret Nydalen G4

Lever søknaden i Webcruiter

Politiets Fellesforbund benytter Webcruiter når vi skal lyse ut og rekruttere til stillinger.

Stillingene lyses også ut via Finn og pf.no, men selve søknaden leveres i Webcruiter.

Ledig verv: forbundssekretær med hovedområde pensjon

I vervet som forbundssekretær vil du bli en del av tariff- og arbeidslivsavdelingen. Avdelingen har et overordnet ansvar for å følge opp forbundets strategi og politikk ved å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av landsmøtet og forbundsstyret. Arbeidsoppgaver er blant annet prosesser knyttet til pensjon og å informere og rådgi medlemmene i spørsmål vedrørende pensjon.

Søknadsfrist: 31.05.2024

Les mer om vervet | Søk her >

Politiets Fellesforbund som arbeidsgiver

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politietaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.

Forbundskontoret har 34 medarbeidere, hvor 15 er heltidstillitsvalgte og 19 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i nye, universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk.

Stillbilde fra LM-filmen, Hvem tar vare på de som passer på oss
Hvem tar vare på de som passer på oss?

Fagperson

Per Erik Ommundsen

Per Erik Ommundsen

Generalsekretær