Ressurssider

Ledige stillinger

Politiets Fellesforbund benytter seg av Webcruiter når vi skal lyse ut og rekruttere til stillinger.

Forbundskontoret Nydalen G4

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved forbundskontoret i Politiets Fellesforbund.


Politiets Fellesforbund som arbeidsgiver

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.

Forbundskontoret har 26 medarbeidere, hvor 12 er heltidstillitsvalgte og 14 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i nye, universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk.