Ressurssider

Ledige stillinger

Politiets Fellesforbund benytter seg av Webcruiter når vi skal lyse ut og rekruttere til stillinger.

Nye Lokaler G4 Kontor

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved forbundskontoret i Politiets Fellesforbund.


Politiets Fellesforbund som arbeidsgiver

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.

Forbundskontoret har 26 medarbeidere, hvor 12 er heltidstillitsvalgte og 14 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i nye, universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk.