Ledige stillinger

Her finner du informasjon om ledige stillinger og om Politiets Fellesforbund som arbeidsgiver.

Nye lokaler

Lever søknaden i Webcruiter

Politiets Fellesforbund benytter Webcruiter når vi skal lyse ut og rekruttere til stillinger.

Stillingene lyses også ut via Finn og pf.no, men selve søknaden leveres i Webcruiter.

Ledig verv: forbundssekretær med opplæringsansvar

Som forbundssekretær med opplæringsansvar har du en unik mulighet til å være med å utvikle opplæringsvirksomheten til Politiets Fellesforbund. Forbundssekretær med opplæringsansvar er knyttet til kurs- og konferanseavdelingen som i dag består av fagleder samt fast stilling som kurs- og konferansekoordinator.

Søknadsfrist: 03.02.2023

Les mer om stillingen | Søk her >

Ledig verv: forbundssekretær

I vervet som forbundssekretær vil du bli en del av tariff- og arbeidslivsavdelingen. Avdelingen har et overordnet ansvar for å følge opp forbundets strategi og politikk ved å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av landsmøtet og forbundsstyret.

Søknadsfrist: 03.02.2023

Les mer om stillingen | Søk her >

Ledig verv: forbundssekretær med ledelse som kompetansefelt

I vervet som forbundssekretær vil du bli en del av tariff- og arbeidslivsavdelingen. Du må ha kompetanse på ledelse.

Søknadsfrist: 03.02.2023

Les mer om stillingen | Søk her >

Politiets Fellesforbund som arbeidsgiver

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten. Vi har over 17.000 medlemmer som sikrer trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politiets Fellesforbund har 20 lokallag, og er medlem av hovedorganisasjonen Unio.

Politiets Fellesforbund har bred kompetanse på tariff- og arbeidslivsspørsmål og på politiets rolle og oppgaver. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste oppgave.

Forbundskontoret har 34 medarbeidere, hvor 15 er heltidstillitsvalgte og 19 er fast ansatte. I tillegg er Politiforum og Politiets Pensjonistforbund samlokalisert med forbundskontoret i nye, universelt utformede lokaler sentralt i Nydalen i Oslo. Politiets Fellesforbund har ansatte med mange ulike faglige bakgrunner. Vi er opptatt av mangfold, faglig utvikling og å legge til rette for en best mulig livsfasepolitikk.

Stillbilde fra LM-filmen, Hvem tar vare på de som passer på oss
Hvem tar vare på de som passer på oss?

Fagperson

Per Erik Ommundsen

Per Erik Ommundsen

Generalsekretær