Temaområder

Medlemsundersøkelsen

Best mulig ivaretakelse av medlemmene er et overordnet formål for organisasjonsutvikling i Politiets Fellesforbund.

Det handler om hvordan vi skal være det beste fagforeningsalternativet for ansatte i politiet.

Medlemsundersokelse Pf Fanen

Både i 1999 og i 2004 ble det gjennomført medlemsundersøkelse i organisasjonen. Hensikten med 2004-undersøkelsen var å sjekke holdninger og synspunkter blant medlemsmassen for å utvikle organisasjonen, mens det for undersøkelsen i 1999 ikke finnes noe data.

Formålet med undersøkelsen i 2018 var å avdekke medlemmenes tilfredshet med medlemskapet. Tilbakemelding fra våre medlemmer er et viktig kunnskapsgrunnlag og rettesnor for kontinuerlig utvikling av vår organisasjon.

Denne typen undersøkelse må gjennomføres oftere enn det har blitt gjort så langt dersom vi skal være en lærende organisasjon som er «tett på» våre medlemmer.


Medlemsundersøkelsen 2018

Da undersøkelsen ble avsluttet hadde 5466 av våre medlemmer åpnet og besvart hele eller deler av undersøkelsen, noe som gir oss en svarprosent på 34,4. Mer enn én tredjedel av våre medlemmer har bidratt til at Politiets Fellesforbund kan bli en enda bedre fagforening for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Det er vi veldig takknemlige for.

I tillegg fikk vi inn 1463 åpne besvarelser med innspill til «hva PF kan gjøre for å bli en enda bedre fagforening». Tallgrunnlaget og fritekstbesvarelsene var veldig bra, og det har vært mye god informasjon å hente ut av undersøkelsen.

For å være sikker på at vi var tallmessig godt nok innenfor til å gjøre antagelser basert på de besvarelsene vi fikk inn har vi vært i tett dialog med Politihøgskolen sin forskningsavdeling. Det vi presenterer i rapporten under er ikke en fasit på hva alle våre medlemmer tenker og mener, men heller tendenser og meninger innen utvalgte temaer.

Last ned: Rapport Medlemsundersøkelsen 2018 (PDF)

Medlemsundersøkelsen 2021

Politiets Fellesforbund gjennomfører en ny medlemsundersøkelse høsten 2021. Den sendes på e-post til alle medlemmer i Politiets Fellesforbund mandag 11. oktober. Les mer: Nå kommer medlemsundersøkelsen