PF-kongressen 2023

PF-kongressen 2023 ble arrangert 26.–27. september på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

230706 PF Kongressen 2023 bilde landingsside2
📼 Se opptak av dag 1 av kongressen

Årets tema var «Politiet i et sikkerhetspolitisk bilde. Er vi godt nok rustet for fremtiden?».

Påmelding følger delegatmodellen fra landsmøtet.

🗺️ Tid og sted

Kongressen ble avholdt fra 26. til 27. september 2023 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, Gardermoen.

Kongressalen heter Multiarena 1 (rett frem, forbi resepsjonen, når du kommer inn hovedinngangen).

Dag 1 varte kongressen fra kl. 11.00 til kl. 16.30. Dag 2 var forbeholdt delegater og varte fra kl. 08.30 til kl. 14.00.

⏲️ Program

Dag 1️⃣

 • Kl. 11.00–11.10: Åpning - musikalsk innslag
 • Kl. 11.10–11.40: Velkommen!
  • Leder av Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold
 • Kl. 11.40–12.30: Lunsj
 • Kl. 12.30–13.15: Et politiperspektiv på totalberedskapen
  • Justisminister Emilie Enger Mehl
 • Kl. 13.15–13.45: Politiets rolle i dagens sikkerhetspolitiske situasjon
  • Leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget
 • Kl. 13.45–14.00: Pause
 • Kl. 14.00–14.30: Er politiet rustet for fremtiden?
  • Beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Tone Vangen
 • Kl. 14.30–14.45: Pause med enkel servering
 • Kl. 14.45–15.15: Politiet bak fasaden
  • Leder av geografisk driftsenhet Buskerud i Sør-Øst politidistrikt, Øyvind Aas, og assisterende sjef for Kripos, Ketil Haukaas
 • Kl. 15.15–16.30: Politisk debatt med flere sentrale politikere

 • Kl. 19.00: Middag

Dag 2️⃣

Dag to er kun forbeholdt delegater.

 • Kl. 08.30–09.05: Vold og psykiatri
  • Politimester i Vest, Kaare Songstad
 • Kl. 09.05–09.15: Pause
 • Kl. 09.15–10.30: PLIVO case Sør-Øst pd.
 • Kl. 10.30–10.50: Pause med utsjekk
 • Kl. 10.50–12.00: Oppgaveløsing i grupper
 • Kl. 12.00–13.00: Gjennomgang av oppgave og avslutning
 • Kl. 13.00–14.00: Lunsj og hjemreise

Konferansen ledes av Trude Teige.

Vi gjør oppmerksom på at kongressen strømmes, samt at det blir gjort opptak.

📢 Presentasjon av foredragsholdere

Trykk på navnet for å lese mer ⬇️

Konferansier Trude Teige

Trude Teige er journalist med lang fartstid fra TV 2, der hun var nyhetsanker, programleder, politisk reporter og debattleder. I dag er hun konferanseleder/debattleder og forfatter. Teige har skrevet krimromaner og historiske romaner, og hun har også skrevet true crime-boken «På åstedet» sammen med kriminaltekniker Eva B. Ragde. Teige var debattleder under Politiets Fellesforbunds debatt under Arendalsuka i år, da med temaet «Er politiet dimensjonert til å håndtere samfunnsoppdraget anno 2023 og årene fremover?»

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl (Sp) ble justis- og beredskapsminister 14. oktober 2021. Fra 2017 til 2021 satt hun på Stortinget. Der var hun medlem i justiskomiteen og i utenriks- og forsvarskomiteen. Hun er utdannet jurist og arbeidet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Elden før hun ble valgt inn på Stortinget. Mehl satte ned totalberedskapskommisjonen i januar 2022 og mottok rapporten i juni 2023.

Knut Storberget

Knut Storberget har siden 2019 vært statsforvalter i Innlandet og er utdannet jurist. Han har bakgrunn som advokat og var justisminister for Arbeiderpartiet fra 2005-2011. Storberget var valgt inn på Stortinget fra 2001-2017 og har erfaring fra justiskomiteen, finanskomiteen og næringskomiteen. Han ledet Forsvarskommisjonen av 2021.

Tone Vangen

Tone Vangen har vært beredskapsdirektør i Politidirektoratet siden 2020. Vangen har jobbet i politiet siden 1993, og har vært politimester i Salten politidistrikt fra 2005 til 2011 og i Nordland politidistrikt fra 2016 til 2020. Som politimester i Nordland var hun ansvarlig for Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Hun har også vært utdanningssjef i Nordland fylkeskommune i fire år. Tone Vangen var medlem i Forsvarskommisjonen av 2021.

Ketil Haukaas

Ketil Haukaas er assisterende sjef for Kripos. Haukaas er utdannet jurist og kom til Kripos fra stillingen som politimester i Østfinnmark politidistrikt i 2005. Tidligere har han hatt stillinger som konstituert politimester ved Sør-Varanger politidistrikt, statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter, politiinspektør og -adjutant ved Sør-Varanger politidistrikt og konsulent ved Justisdepartementets polaravdeling.

Øyvind Aas

Øyvind Aas er leder av geografisk driftsenhet Buskerud i Sør-Øst politidistrikt. Han har tidligere vært lensmann i Nedre Eiker, operasjonsleder og personalsjef i Søndre Buskerud politidistrikt og politistasjonssjef ved Drammen politistasjon. I to perioder har han vært leder for Politiets Fellesforbund i Drammen og var fra 2000-2004 forbundsstyremedlem i PF.

Kaare Songstad

Kaare Songstad har vært politimester i Vest politidistrikt siden 2016. Han er utdannet jurist. Songstad var beredskapsdirektør i Politidirektoratet fra 2013-2015. Han har tidligere vært politiadvokat i Hordaland politidistrikt og politimester i hhv. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt og Vestfinnmark politidistrikt.

🚌 Transport

Reisevei fra Gardermoen til hotellet - shuttlebuss

Hotellet ligger sentralt ved Oslo lufthavn Gardermoen og du tar shuttlebuss S44 mellom hotellet og flyplassen. Ved ankomst går bussen fra plattform 40, nedre plan. Bussen går minst to ganger i timen og stopper rett på utsiden av inngangen til hotellet. Du finner avgangstider i Vy-appen eller www.vy.no. Bussturen tar ca. 8 min.

Bruk av egen bil

Politiets Fellesforbund dekker som utgangspunkt ikke bruk av egen bil til kongressen. Vi oppfordrer delegasjoner til å eventuelt ordne med felles transport.

Dersom du må benytte egen bil, skal det gis en god begrunnelse og innhentes forhåndsgodkjennelse. Dette gjelder også parkering og rimeligste parkering dekkes. Det må oppgis i reiseregningen hvem som har forhåndsgodkjent og begrunnelsen for bruk av egen bil i kommentarfeltet. Alternativt dekkes rimeligste rutegående alternativ.

Taxi

Taxi dekkes ikke.

🔴 Se kongressen i opptak

Vi gjør oppmerksom på at kongressen strømmes, samt at det blir gjort opptak. Du kan se kongressen her:

230706 PF Kongressen 2023 bilde landingsside2
📼 Se opptak av dag 1 av kongressen
230706 PF Kongressen 2023 bilde landingsside2
📼 Se opptak av dag 2 av kongressen