Om ossPF Politilederne

PF Politilederne

PF Politilederne ble opprettet for å ha fokus på ivaretagelse av Politiets Fellesforbund sine medlemmer som sitter i lederstillinger.

Målgruppen til PFPL er ledere med personal-, budsjett- og resultatansvar – helt eller delvis.

Utvalgene01

PF Politilederne (PFPL) skal arbeide for at ledermedlemmene i større grad blir ivaretatt med hensyn til de særlige utfordringene de har som ledere i politi- og lensmannsetaten, og skal være en støttefunksjon for de lokale lederkontaktene.

PFPLs målsetning er å styrke lederes kunnskap og kompetanse, herunder å arrangere basiskurs for ledere i etatens rammeverk.

Videre skal PFPL hvert år arrangere Lederkongressen i politiet hvor temaet er ledelse og ledere. Lokalt skal PFPL jobbe for at ledere blir en integrert del av lokallagenes arbeid, og at hvert lokallag har en lederkontakt med plass i PFs styre.

PFPL-utvalget

Lars ReiersenLederPF Sør-Øst905 36 660E-post
Karin Madeleine WalinMedlemPF UP488 87 093E-post
Robin JohnsenMedlemPF Nordland971 60 399E-post
Linn Knutsen
VaraPF Møre og Romsdal
416 34 210E-post

Lokale lederkontakter

PFPL Agder
Hege Sørensen
FEFE Seksjon etterforskning
E-post: hege.sorensen@politiet.no
Telefon: 414 96 986

PFPL Finnmark
Tommy Aron Flåten
Politistasjonssjef/tjenesteenhetsleder
Politihuset i Hammerfest
E-post: tommy.flaten@politiet.no
Telefon: 78 42 80 12 / 916 63 997

PFPL Innlandet
Pål Erik Teigen
Stabssjef/seksjonsleder ØPB
Politihuset Hamar
E-post: pal.erik.teigen@politiet.no
Telefon: 996 19 120

PFPL Kripos
Trygve Aandstad
Etterforskningsavdelingen
E-post: tryaand@politiet.no
Telefon: 480 91 168

PFPL Møre og Romsdal

Arild Helland
Seksjonsleder forebyggende
Politihuset i Ålesund
E-post: arild.helland@politiet.no
Telefon: 488 93 370 / 414 40 486

PFPL Nordland

Robin Johnsen
Driftsenhetsleder
E-post: robin.johnsen@politiet.no
Telefon: 971 60 399

PFPL Oslo

Tor Paulsen
Seksjonsleder
E-post: tor.paulsen@politiet.no
Telefon: 911 46 514

PFPL Politiets utlendingsenhet (PU)

Fredrik Kind
E-post: fredrik.kind@politiet.no
Telefon: 480 26 384

PFPL Sentral politiledelse (POD)

Martin Myhrvold Hansen
E-post: martinmyhrvoldhanssen@politiet.no
Telefon: 488 82 930

PFPL Sør-Vest

Laila Stølen
E-post: laila.pedersen.stolen@politiet.no
Telefon: 913 41 830

PFPL Sør-Øst

Tor Ragnar Steffensen
Seksjonsleder, Forebyggende – Telemark
E-post: tor.ragnar.steffensen@politiet.no
Telefon: 35 90 64 00 / 951 86 989

PFPL Troms

Lars Lindén
E-post: lars.linden@politiet.no
Telefon: 930 02 569

PFPL Trøndelag

Elisabeth Kalvøy
Operasjonssentralen/Felles enhet for operativ tjeneste
E-post: elisabeth.kalvoy@politiet.no
Telefon: 481 61 911

PFPL UP
Karin Madeleine Walin
Utrykningspolitiet/Distrikt Sør
E-post: karin.walin@politet.no
Telefon: 488 87 093

PFPL Vest
Kristin Konglevoll Fjell
Leder Statens barnehus /seksjon ved Felles enhet for forebygging VPD
E-post: kristin.fjell@politiet.no
Telefon: 932 55 684

PFPL Øst

Knut Vidar Høvde
Stab for HR og HMS
E-post: knut.vidar.hovde@politiet.no
Telefon: 918 80 088