PF Politilederne

PF Politilederne ble opprettet for å ha fokus på ivaretagelse av Politiets Fellesforbund sine medlemmer som sitter i lederstillinger.

Målgruppen til PFPL er ledere med helt eller delvis personal-, budsjett- og resultatansvar.

Karin Walin og Lars Reiersen

PF Politilederne (PFPL) skal arbeide for at ledermedlemmene i større grad blir ivaretatt med hensyn til de særlige utfordringene de har som ledere i politietaten, og skal være en støttefunksjon for de lokale lederkontaktene.

PFPLs målsetning er å styrke lederes kunnskap og kompetanse, herunder å arrangere basiskurs for ledere i etatens rammeverk.

Videre skal PFPL hvert år arrangere lederkongressen i politiet, hvor temaet er ledelse og ledere. Lokalt skal PFPL jobbe for at ledere blir en integrert del av lokallagenes arbeid, og at hvert lokallag har en lederkontakt med plass i PFs styre.

PFPL

Lars ReiersenlederPF Sør-Øst
905 36 660
E-post
Karin Madeleine Walin
personlig vara
PF UP
488 87 093
E-post

Lokale lederkontakter

PFPL Agder
Frode Stenersen
E-post: frode.stenersen@politiet.no
Telefon: 916 16 238

PFPL Finnmark
Tommy Aron Flåten
Politistasjonssjef/tjenesteenhetsleder
Politihuset i Hammerfest
E-post: tommy.flaten@politiet.no
Telefon: 78 42 80 12 / 916 63 997

PFPL Innlandet
Pål Erik Teigen
Stabssjef/seksjonsleder ØPB
Politihuset Hamar
E-post: pal.erik.teigen@politiet.no
Telefon: 996 19 120

PFPL Kripos
Håvard Aalmo
E-post: havard.aalmo@politiet.no

PFPL Møre og Romsdal

Arne Lid Skodje
E-post: arne.lid.skodje@politiet.no
Telefon: 930 54 548

PFPL Nordland

Robin Johnsen
Driftsenhetsleder
E-post: robin.johnsen@politiet.no
Telefon: 971 60 399

PFPL Oslo

Sven Arne Kjepso
E-post: Sven.Arne.Kjepso@politiet.no
Telefon: 902 06 725

PFPL Politihøgskolen

Johannes Sjo Steinsvåg
E-post: j.steinsvag@politiet.no
Telefon: 901 34 417

PFPL Politiets utlendingsenhet (PU)

Temu Montell
E-post: teemu.montell@politiet.no
Telefon: 920 944 473

PFPL Sentral politiledelse

Lill-Mari Klevan
E-post: lill.m.klevan@politiet.no

PFPL Sør-Vest

Laila Stølen
E-post: laila.pedersen.stolen@politiet.no
Telefon: 913 41 830

PFPL Sør-Øst

Tor Ragnar Steffensen
Seksjonsleder, Forebyggende – Telemark
E-post: tor.ragnar.steffensen@politiet.no
Telefon: 35 90 64 00 / 951 86 989

PFPL Troms

Elisabeth Wahlin
E-post: elisabeth.wahlin@politiet.no
Telefon: 951 09 313

PFPL Trøndelag

Elisabeth Kalvøy
Operasjonssentralen/Felles enhet for operativ tjeneste
E-post: elisabeth.kalvoy@politiet.no
Telefon: 481 61 911

PFPL UP
Karin Madeleine Walin
Utrykningspolitiet/Distrikt Sør
E-post: karin.walin@politet.no
Telefon: 488 87 093

PFPL Vest
Kristin Konglevoll Fjell
Leder Statens barnehus /seksjon ved Felles enhet for forebygging VPD
E-post: kristin.fjell@politiet.no
Telefon: 932 55 684

PFPL Øst

Kristoffer Haakonsen
Politiavdelingsleder, GDE-F/Ø Moss Nærpoliti
E-post: kristoffer.haakonsen@politiet.no
Telefon: 64 99 52 93
Mobil: 995 73 672

Fagperson

Lars Reiersen

Lars Reiersen

Leder, PFPL