Kurs og konferansePraktisk informasjon om kurs

Praktisk informasjon om kurs

De fleste kurs og møter avholdes i Politiets Fellesforbunds egne lokaler i Gjerdrums vei 4 i Nydalen, Oslo

Kurs G4
Vi skal til enhver tid ha tillitsvalgte og ansatte med rett kompetanse som ivaretar oppgavene til medlemmenes beste

Deltaker på fysisk kurs/samling – unntaksregler grunnet koronasituasjonen

Politiets Fellesforbund følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak gitt av regjeringen og det blir gjort risikovurderinger fortløpende. Politiets Fellesforbund påser at hotell og lokaler som brukes til kursvirksomhet til enhver tid følger gjeldende smitteverntiltak.

Smittevern når du er deltaker på fysisk kurs/samling

  • Syke personer skal ikke delta, gjelder uansett sykdom og selv med lette symptomer
  • Hold minst 1 meters avstand
  • Ha gode hygienerutiner: vask hendene ofte

Alle kursdeltakere vil motta en oppdatert smittevernveileder på e-post før hvert kurs.

Transport i koronatiden

Det er anbefalt å unngå bruk av kollektivtransport, der det er mulig. I perioden med koronatiltak er det automatisk forhåndsgodkjent bruk av egen bil når du skal delta på kurs hos Politiets Fellesforbund. Dette innebærer at du kan kjøre egen bil til kurslokalet eller til nærmeste flyplass. Politiets Fellesforbund dekker kilometergodtgjørelse og parkering. Det er parkeringsplasser utenfor Politiets Fellesforbunds egne kurslokaler i Gjerdrums vei 4 mot betaling. Radisson Nydalen og Thon Hotel Storo har parkeringshus i tilknytning til hotellet. Kursdeltakere må legge ut for parkering selv og få dette refundert på reiseregning når kurset er ferdig.

Om du må ta fly for å delta på Politiets Fellesforbunds kurs, og ikke ønsker å ta kollektivtransport fra Gardermoen grunnet koronaviruset, ta kontakt med Susanne Wathne (sw@pf.no) for godkjenning av taxi.

Kurslokaler i koronatiden

Som hovedregel avholdes alle Politiets Fellesforbunds kurs i forbundskontorets kurslokale Kasjotten i Gjerdrums vei 4, Nydalen. På grunn av 1-metersregelen er det begrenset kapasitet i Kasjotten. I noen tilfeller vil derfor kurset avholdes på nærliggende hotell (hhv. Thon Hotel Storo eller Radisson Nydalen). Informasjon om hvor du skal møte opp finner du enten på «Min side» når du klikker på kurset du skal delta på, eller i informasjonen du får på e-post når du får tildelt plass.

Reisevei til våre lokaler i Gjerdrums vei 4 (G4)

Fra Oslo lufthavn (Gardermoen)

  • Buss: Flybuss FB3 mot Bekkestua, gå av på Nydalen stasjon. Bussturen tar cirka 50 minutter. Fem minutters gange fra busstopp.
  • Alternativt tog: Vy/Flytoget til Oslo S og bytte til T-bane (se under).

Fra Oslo sentrum

  • T-bane: Linje 4 Vestli eller 5 Ringen, til Nydalen. Fem minutters gange fra T-banestasjonen.
  • Buss: Linje 37 til Nydalen T. Du kan også bruke linje 30 til Tamburveien.

Se ruter.no for mer informasjon og å finne reiserute.

Kan jeg kjøre bil til kurs i G4?

Som hovedregel skal reisen foretas på den hurtigste og rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.

Om det er behov for å kjøre egen bil skal dette begrunnes og det må innhentes forhåndsgodkjenning fra Politiets Fellesforbund.*

Det er parkeringsplasser på utsiden av G4 mot betaling. Du må selv legge ut for parkeringen og få dette refundert på reiseregning.

* Om du ikke får godkjent bruk av egen bil dekkes rimeligste rutegående alternativ.

Taxi

Det skal som hovedregel innhentes godkjenning til å benytte ikke–rutegående transportmiddel (drosje og andre leide fremkomstmidler).

Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det redegjøres for årsaken til at ikke–rutegående transportmiddel er benyttet. Utgiftene må dokumenteres.


Kart

Reise

Overnatting

Overnatting bookes av forbundskontoret i henhold til de opplysninger du oppgir ved påmelding, og som hovedregel bookes overnatting på Radisson Blu Hotel Nydalen.

Hotellet ligger i samme bygg som Nydalen T-banestasjon, og det er fem minutters gange fra G4. Innsjekk på hotellet er fra kl. 15.00.

Første kursdag kan du møte opp i G4 og oppbevare bagasjen din frem til kurset slutter første dag, og deretter gå ned til hotellet og sjekke inn.

Ankomst dagen før

Om du har lang reisevei, og må reise hjemmefra før klokken 06.00 for å rekke kursstart, kan du få dekket overnatting fra dagen før. Huk av for dette ved påmelding og skriv en begrunnelse for at du må ankomme dagen før. Ankomst dagen før påvirker ikke uttaket til våre kurs.

Trening

Radisson Blu Hotel Nydalen har treningsavtale med EVO treningssenter som ligger rett over veien for hotellet. Tilgang til EVO får man av resepsjonen på hotellet. Dette gjelder KUN for de som bor på Radisson Blu Hotel Nydalen.

Ellers ligger G4 i naturlige omgivelser i Nydalen, med flere turmuligheter i nærheten.

Reiseregninger

Leveres hurtigst mulig og innen 14 dager etter siste kursdag. Reiseregningen leveres ved å logge inn på «Min side», velg «Medlem» og deretter «Reiseregning».

Du kan kun levere reiseregning på kurs du har deltatt på.

Ved bruk av rutegående transportmidler skal utgifter til rutefly, tog og skip dokumenteres. Øvrige utgifter til rutegående transportmidler kan dekkes uten dokumentasjon. Det vil si at utgifter til flybuss, tog, trikk, T-bane o.l. dekkes uten dokumentasjon.

Kost på reise til/fra kurs

På kurs i regi av Politiets Fellesforbund dekkes utlegg til kost på fram- og tilbakereisen. Utlegg for kost på fram- og tilbakereisen må dokumenteres og refunderes via reiseregning

Utgifter

Politiets Fellesforbund dekker utgifter til reise og opphold når du er deltaker på kurs, så fremt du følger våre retningslinjer. Når du har fått tilbud om plass på kurset, bestilles flyreise hos Travelnet (du vil få informasjon om bestilling av reise per e-post). Når du booker flyreise hos Travelnet blir faktura sendt direkte til Politiets Fellesforbund.

Kontakt kurs- og konferanseavdelingen

For praktiske spørsmål kan kurs- og konferanseavdelingen kontaktes på kurs@pf.no.

Radisson Blu