Sivilutvalget

Sivilutvalgets rolle er ment å være et rådgivende organ med bindeledd til lokallagene gjennom de lokale sivilkontaktene og utvalgene.

Sivilutvalget 2022–2024

Målgruppen til sivilutvalget er alle sivilt ansatte i politi- og lensmannsetaten. Dette er en viktig gruppe for Politiets Fellesforbund og en gruppe med stort potensiale for rekruttering.

Utvalget jobber for best mulig måloppnåelse av landsmøtevedtakene, og ansvarliggjøring av egen organisasjon. Det er viktig for Politiets Fellesforbund å sørge for ivaretagelse av samtlige ansatte i politiet.

Sivilutvalget arrangerer to samlinger i året for de sivile kontaktpersonene, hvor gjennomgående tema er lønn og arbeidsvilkår, samt dagsaktuelle problemstillinger (politireform, pensjon, nedbemanning m.m.).

Utvalgsleder sitter i forbundsstyret og har siden september 2017 vært 100 % frikjøpt.

Sivilutvalget

Øyunn Myklestul-Jensen
lederPF Øst
936 62 623E-post
Arsim AjetimedlemPF Vest
405 93 768E-post
Thomas Madsen
medlemPF Sør-Øst
909 15 763E-post
Guro Berg Koppangen VoldenvaraPF Nordland990 29 696E-post

Lokale sivile kontaktpersoner

PF Agder
Susanne Moe
susanne.moe@politiet.no
940 10 125

PF Finnmark
Sigbjørn Sagen Jerijervi
Sigbjorn.Sagen-Jerijervi@politiet.no
78 97 20 48 / 940 13 428

PF Innlandet
Tove Kristin Snertingdal
Tove.Kristin.Snertingdal@politiet.no
62 56 74 62

PF Kripos
Torgunn Halvorsen
Torgunn.Halvorsen@politiet.no
452 75 948

PF Møre og Romsdal
Willy Egon Gautvik
willy.egon.gautvik@politiet.no
958 66 086

PF Nordland
Kjetil Valrygg
Mosjøen Politistasjon
kjetil.valrygg@politiet.no
75 11 28 03 / 928 25 706

Oslo Politiforening
Runar Knive
runar.knive@politiet.no

952 57 208

PF PIFT
Ioannis Hatzidamianos
Faggruppe Databaser
ioannis.hatzidamianos@politiet.no
482 13 605

PF Politihøgskolen
Geir Myntevik
geir.myntevik@phs.no
913 00 084

PF PU
Wenchelen Jenssen
wenchelen.jenssen@politiet.no
907 78 885

PF SE
Erlend Hansen
Nydalen allé 35, 0484 Oslo
Forbundskontoret: 23 16 31 00

PF Sentral politiledelse
Christian Stoutland
christian.stoutland@politiet.no
466 65 510

PF Sør-Vest
Odd Frode Torbjørnsen
odd.frode.torbjornsen@politiet.no
464 13 031

PF Sør-Øst
Aud N. Aamodt
Aud.Nilsen.Aamodt@politiet.no
940 05 424

PF Troms
Jonas Bergstad
jonas.bergstad@politiet.no
994 31 877

PF Trøndelag
Bjørn Marius Kiran
bjorn.marius.kiran@politiet.no
980 80 153

PF UP
Wenche Groot
wengroo@politiet.no
900 85 927

PF Vest
Anja Bartle
anja.bartle@politiet.no
993 00 434

PF Øst
Ole-Andreas Holøs
Ole-Andreas.Holos@politiet.no
455 13 844

Kontaktperson

Oyunn Myklestul Jensen

Øyunn Myklestul-Jensen

Leder, sivilutvalget