Temaområder

Sivilutvalget

Med over 3000 politisivile medlemmer er det viktig for Politiets Fellesforbund å ha fokus på disse.

Dette gode arbeidet fortsetter sivilutvalget med i 2018.

Utvalgene02
Se video: Medlemsfordeler for deg som ansatt i politiet

I det kommende året vil distriktene ha etablert seg og mange ansatte vil ha fått nye stillinger og arbeidssted.

For mange av Politiets Fellesforbunds sivile medlemmer vil disse endringene være av både positiv og negativ art. Sivilutvalget vil ha fokus på dette under vårsamlingen for sivile kontaktepersoner som går av stabelen 7.-9.mai.

Pensjon er også et viktig tema som er utfordrende, og som ikke minst berører samtlige ansatte i Politi -og lensmannsetaten. Utvalget ønsker å øke kompetansen rundt dette hos de lokale utvalgene ved å leie inn foredragsholdere med god kompetanse på området. Det er viktig å understreke at pensjon er livslønn!

Vi er fortsatt i planleggingsfasen av årets samlinger. Høstsamlingen for sivile kontaktpersoner vil være 25.-27.september og utvalget vil fortløpende gjennom året dra rundt i distriktene, samt ha jevnlig møtevirksomhet.

Utvalget er også godt fornøyd med at utvalgsleder Vegar Monsvoll er frikjøpt 100 % ut 2018. Dette sender et viktig signal til våre sivile medlemmer om at Politiets fellesforbund satser på sivile

Sivilutvalget

Vegar MonsvollLeder
PF Trøndelag459 06 494E-post
Marit Salater RotmoMedlemPF Møre og Romsdal951 07 661E-post
Øyunn Myklestul Jensen
MedlemPF Øst
936 62 623E-post
Pål Klethagen
VaraOPF924 61 391E-post

Lokale sivile kontaktpersoner

PF Agder
Marianne Pedersen
Driftsenhet midt/Orden
m.pedersen@politiet.no
38 13 60 33 / 978 78 786

PF Finnmark

Lillian A. Wirkola
lillian.andersen.wirkola@politiet.no
78 43 29 18 / 410 42 014

PF Innlandet
Britt Elin Bakken
Retts- og påtaleenheten
britt.elin.bakken@politiet.no
61 15 15 28 / 480 97 132

PF Kripos

Tove Mangset
tove.mangset@politiet.no
908 42 365

PF Møre og Romsdal
Marit Solbakken Stette
Namsseksjonen i Ålesund
marit.stette@politiet.no
70 11 87 61 / 976 15 498

PF Nordland
Kjetil Valrygg
Mosjøen Politistasjon
kjetil.valrygg@politiet.no
75 11 28 03 / 928 25 706

Oslo politiforening
Veronica Dale
Stab for HR og HMS – avsnitt for arbeidsgiverstøtte
veronica.dale@politiet.no
22 66 80 68 / 922 36 293

PDMT
Ioannis Hatzidamianos
Faggruppe Databaser
ioannis.hatzidamianos@politiet.no
482 13 605

PF SE
Tonje Lund
tonje.lund@politiet.no

PF PST
Bjørn
bss@pst.politiet.no

PF Politihøgskolen
Ole Halvar Larsen
ole.halvar.larsen@phs.no
23 19 97 76 / 986 90 757

PF PU

Tone Solvold Utreisesenteret
tone.solvold@politiet.no
918 20 862

PF Sentral politiledelse
Kåre M. Hansen
kare.m.hansen@politiet.no
23 36 41 00 / 911 39 544

PF Sør-Vest

Bjørg Helen Berdahl
bjorg.helen.berdahl@politiet.no
412 15 603 / 52 86 80 73

PF Sør-Øst
Lise M. Wattø
Drammen politistasjon
lise.merete.watto@politiet.no
480 25 243

PF Trøndelag
Cecilia Klokk Heide
Sentrum politistasjon
cecilia.klokk.heide@politiet.no
458 59 825

PF Troms
Britt O Berg
Målselv lensmannskontor
britt.berg@politiet.no
413 38 880

PF UP
Lene Kristin Larsen
UP, Distrikt 5-Nord
lene.kristin.larsen@politiet.no
77 79 74 50

PF Vest
Astrid Hovland
Førde og Naustdal lensmannskontor
astrid.hovland@politiet.no
57 72 37 00 / 977 45 462

PF Øst
Øyunn Myklestul-Jensen
Namsfogden i Fredrikstad
oyunn.myklestul-jensen@politiet.no
936 62 623