Sivilutvalget

Sivilutvalgets rolle er ment å være et rådgivende organ med bindeledd til lokallagene gjennom de lokale sivilkontaktene og utvalgene.

Sivilutvalget 2022–2024

Målgruppen til sivilutvalget er alle sivilt ansatte i politiet. Dette er en viktig gruppe for Politiets Fellesforbund og en gruppe med stort potensiale for rekruttering.

Utvalget jobber for best mulig måloppnåelse av landsmøtevedtakene, og ansvarliggjøring av egen organisasjon. Det er viktig for Politiets Fellesforbund å sørge for ivaretagelse av samtlige ansatte i politiet.

Sivilutvalget arrangerer to samlinger i året for de sivile kontaktpersonene, hvor gjennomgående tema er lønn og arbeidsvilkår, samt dagsaktuelle problemstillinger (politireform, pensjon, nedbemanning m.m.).

Utvalgsleder sitter i forbundsstyret og har siden september 2017 vært 100 % frikjøpt.

Sivilutvalget

Øyunn Myklestul-JensenlederPF Øst936 62 623
oyunn.myklestul-jensen@pf.no
Arsim Ajeti
medlem
PF Vest
405 93 768
arsim.ajeti@politiet.no
Thomas Madsen
medlem
PF Sør-Øst
909 15 763
thomas.madsen@politiet.no
Guro Berg Koppangen Volden
vara
PF Nordland
990 29 696
guro.berg.volden@politiet.no

Lokale sivile kontaktpersoner

PF Agder
Susanne Moe
susanne.moe@politiet.no
940 10 125

PF Finnmark
Sigbjørn Sagen Jerijervi
Sigbjorn.Sagen-Jerijervi@politiet.no
78 97 20 48 / 940 13 428

PF Innlandet
Linn Therese Heggem
linn.terese.heggem@politiet.no
993 60 402

PF Kripos
Torgunn Halvorsen
Torgunn.Halvorsen@politiet.no
452 75 948

PF Møre og Romsdal
Willy Egon Gautvik
willy.egon.gautvik@politiet.no
958 66 086

PF Nordland
Kjetil Valrygg
Mosjøen Politistasjon
kjetil.valrygg@politiet.no
75 11 28 03 / 928 25 706

Oslo Politiforening
Guro Bjørkedal
guro.haukas.bjorkedal@politiet.no

408 68 058

PF PIFT
Polya Johansen
polya.johansen@politiet.no
957 32 769

PF Politihøgskolen
Geir Myntevik
geir.myntevik@phs.no
913 00 084

PF PU
Wenchelen Jenssen
wenchelen.jenssen@politiet.no
907 78 885

PF SE
Erlend Hansen
Nydalen allé 35, 0484 Oslo
Forbundskontoret: 23 16 31 00

PF Sentral politiledelse
Christian Stoutland
christian.stoutland@politiet.no
466 65 510

PF Sør-Vest
Grete Mæland
grete.maeland@politiet.no
932 95 995

PF Sør-Øst
Hanne Storm
hanne.irene.storm@politiet.no
918 49 176

PF Troms
Jonas Bergstad
jonas.bergstad@politiet.no
994 31 877

PF Trøndelag
Bjørn Marius Kiran
bjorn.marius.kiran@politiet.no
980 80 153

PF UP
Wenche Groot
wengroo@politiet.no
900 85 927

PF Vest
Anja Bartle
anja.bartle@politiet.no
993 00 434

PF Øst
Rolf Sorthe
rolf.sorthe@politiet.no
455 13 844

Kontaktperson

Oyunn Myklestul Jensen

Øyunn Myklestul-Jensen

Leder, sivilutvalget