Temaområder

Sivilutvalget

Sivilutvalgets rolle er ment å være et rådgivende organ med bindeledd til lokallagene gjennom de lokale sivilkontaktene og utvalgene.

Utvalgene02
Se video: Medlemsfordeler for deg som ansatt i politiet

Målgruppen til sivilutvalget er alle sivilt ansatte i politi- og lensmannsetaten. Dette er en viktig gruppe for Politiets Fellesforbund og en gruppe med stort potensiale for rekruttering.

Utvalget jobber for best mulig måloppnåelse av landsmøtevedtakene, og ansvarliggjøring av egen organisasjon. Det er viktig for Politiets Fellesforbund å sørge for ivaretagelse av samtlige ansatte i politiet.

Sivilutvalget arrangerer to samlinger i året for de sivile kontaktpersonene, hvor gjennomgående tema er lønn og arbeidsvilkår, samt dagsaktuelle problemstillinger (politireform, pensjon, nedbemanning m.m.).

Utvalgsleder sitter i forbundsstyret og har siden september 2017 vært 100 % frikjøpt.

Sivilutvalget

Vegar MonsvollLeder
PF Trøndelag459 06 494E-post
Marit Salater RotmoMedlemPF Møre og Romsdal951 07 661E-post
Øyunn Myklestul Jensen
MedlemPF Øst
936 62 623E-post
Pål Klethagen
VaraOPF924 61 391E-post

Lokale sivile kontaktpersoner

PF Agder
Marianne Pedersen
Driftsenhet midt/Orden
m.pedersen@politiet.no
38 13 60 33 / 978 78 786

PF Finnmark
Lillian A. Wirkola
lillian.andersen.wirkola@politiet.no
78 43 29 18 / 410 42 014

PF Innlandet
Britt Elin Bakken
Retts- og påtaleenheten
britt.elin.bakken@politiet.no
61 15 15 28 / 480 97 132

PF Kripos
Tove Mangset
tove.mangset@politiet.no
908 42 365

PF Møre og Romsdal
Linda Kindsbækken
linda.kindsbakken@politiet.no
992 78 527

PF Nordland
Kjetil Valrygg
Mosjøen Politistasjon
kjetil.valrygg@politiet.no
75 11 28 03 / 928 25 706

Oslo Politiforening
Runar Knive
runar.knive@politiet.no

952 57 208

PF PIFT
Ioannis Hatzidamianos
Faggruppe Databaser
ioannis.hatzidamianos@politiet.no
482 13 605

PF SE
Tonje Lund
tonje.lund@politiet.no

PF Politihøgskolen
Berit Hagen Ese
berese@phs.no
906 87 760

PF PU
Tone Solvold Utreisesenteret
tone.solvold@politiet.no
918 20 862

PF Sentral politiledelse
Christopher Carlsen
christopher.carlsen@politiet.no
468 42 682

PF Sør-Vest
Bjørg Helen Berdahl
bjorg.helen.berdahl@politiet.no
412 15 603 / 52 86 80 73

PF Sør-Øst
Hilde Maria Gjessing Maraz
Tønsberg politistasjon
Hilde.maraz@politiet.no
900 37 984 / 33 02 97 29

PF Troms
Britt O Berg
Målselv lensmannskontor
britt.berg@politiet.no
413 38 880

PF Trøndelag
Monica Aspeggen
Namsfogden i Trøndelag
monica.aspeggen@politiet.no
480 11 552

PF UP
Lene Kristin Larsen
UP, Distrikt 5-Nord
lene.kristin.larsen@politiet.no
77 79 74 50

PF Vest
Anja Bartle
anja.bartle@politiet.no
993 00 434

PF Øst
Eirik Berg
eirik.berg@politiet.no
934 92 455 / 64 99 58 95